Vasaros gastrolės su arkliais ir vežimu

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRO VASAROS SPEKTAKLIŲ SKLAIDA SU ARKLIAIS IR VEŽIMU 2018 M.

 Kaip ir kiekvieną vasarą, Panevėžio lėlių vežimo teatro kolektyvas jau 32 – us metus iš eilės, iškeliauja į nuotaikingas, pilnas nuotykių vasaros gastroles su arkliais ir vežimu po Lietuvą. Šiais metais kelionė tęsis 18 dienų, kurių metu kūrybinė grupė aplankys Žemaitijos kraštą. Pabuvosime penkiuose rajonuose – tai Kėdainiai, Raseiniai, Tauragė, Šilalė, Kelmė. Lankysimės: Krakėse, Pajieslyje, Jakšiuose, Paaluonyse, Gėluvoje, Didžiuliuose, Verėduvoje, Girkalnyje, Norgėluose, Raseiniuose, Sujainiuose, Viduklėje, Nemakščiuose, Adakave, Skaudvilėje, Batakiuose, Lomiuose, Molupyje, Joniškėje, Tauragėje, Tauruose, Mažonuose, Sungailiškiuose, Pagramantyje, Biržų lauke, Šilalėje, Tūbinėse, Bytlaukyje, Kaltinėnuose, Kražiuose, Kelmėje, Maironiuose, Tytuvėnuose, Šiluvoje, Žaiginiuose, Vosiliškyje, Ažytėnuose.

Šiais metais, gastrolių metu, Panevėžio lėlių vežimo teatro kolektyvas rodys nusipelniusio Ukrainos meno veikėjo Jurijaus Titarovo kurtą ir režisuotą nuotaikingą muzikinę komediją ,,Lietuviški perdainavimai“. Šioje istorijoje persipina lietuviško kaimo gyventojų kasdienybė. Tai jaukus, šmaikščios nuotaikos ir linksmų sceninių triukų kupinas vaidinimas. Apsilankę spektaklyje, vaikai supras, kas yra gėris, draugystė, sąžiningumas, moralė, išgirs lietuvišką liaudies muziką ir ilgai bei nuoširdžiai juoksis. Spektaklyje vaidins jau beveik metus lėlių vežimo teatre dirbantys ir lietuvių kalbą gerokai pramokę aktoriai iš Ukrainos – tai Margarita Kisiliova, Marija Patokova, Igoris Ignatenko, Aleksandras Železnovas ir Stanislavas Alochinas – Kijevo kinematografijos ir teatro akademijos auklėtiniai, įgiję profesionaliojo lėlių teatro aktorių specialybę.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dėka, lėlių vežimo teatras startuos su nauju, dar ryškesniu vežimu, kurį į nuostabią kelionę trauks – ilgamečių partnerių ir draugų, ,,Krakių“ žemės ūkio bendrovės arkliai: Lambada ir Varsa. Šis vežimas, dėl savo gamybinių konstrukcijų, žymiai lengvesnis nei prieš tai buvę. Dėl šios priežasties įkinkytiems arkliams bus lengviau įveikiamas kelionės maršrutas. Išvykos metu bus aplankyti beveik keturiasdešimt kaimų ir miestelių. Ši tradicinė veikla vykdoma dėl kilnaus tikslo – sukviesti kuo didesnes auditorijas, nepaisant amžiaus, socialinės ar ekonominės padėties. Siekiama  suartinti ir paskatinti bendradarbiavimą bei partnerystę su bendruomenėmis, mokyklomis. Taip pat formuoti vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas, kurios padės auginti visapusiškai šiuolaikiškas ir dvasiškai turtingas asmenybes.

„PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRO VASAROS SPEKTAKLIŲ SKLAIDA SU ARKLIAIS IR VEŽIMU 2018 M.“

MARŠRUTAS:

 BIRŽELIO 10 D. (Kedainių raj.)

 • 11 val. KRAKĖS

(prie Krakių kultūros centro)

 • 16 val. PAJIESLYS

(prie Pajieslio bendruomenės centro)

 • 19 val. JAKŠIAI

(Jakšių k. Aušros g. 2)

BIRŽELIO 11 D.

 • 13 val. PAALUONYS

(prie Paaluonių bendruomenės centro)

 • 19 val. GĖLUVA (Raseinių raj.)
  (prie Gėluvos bendruomenės namų)

 BIRŽELIO 12 D.

 • 13 val. DIDŽIULIAI

(Didžiulių sporto aikštelėje)

 • 17 val. VERĖDUVA

(prie Verėduvos bendruomenės namų)

 BIRŽELIO 13 D.

 • 13 val. GIRKALNIS

(prie Girkalnio bendruomenės namų)

 • 19 val. NORGĖLAI

(Norgėlų aikštėje)

BIRŽELIO 14 D.

 • 14 val. RASEINIAI

(Raseinių miesto Maironio parke)

 • 20 val. SUJAINIAI

(Prie Sujainių kultūros centro)

BIRŽELIO 15 D.

 • 13 val. VIDUKLĖ

(prie Viduklės kultūros namų)

 • 20 val. NEMAKŠČIAI

(prie Nemakščių bendruomenės namų)

BIRŽELIO 16 D. (Tauragės raj.)

 • 13 val. ADAKAVAS

(prie Adakavo bibliotekos)

 • 19 val. SKAUDVILĖ

(prie Skaudvilės kultūros namų)

BIRŽELIO 17 D.

 • 13 val. BATAKIAI

(Batakių bendruomenės aikštelėje)

 • 17 val. LOMIAI

(prie Luomių pagrindinės mokyklos)

 • 20 val. MOLUPIS

(prie Molupio mokyklos)

BIRŽELIO 18 DIENA

 • 13 val. JONIŠKĖ

(Kavinės „Antano Karčiama“ kieme)

 • 17 val. TAURAGĖ

(Tauragės Pilies aikštėje)

 • 20 val. TAURAI

(Taurų nuotykių parke)

BIRŽELIO 19 D.

 • 14 val. MAŽONAI

(prie Mažonų kultūros namų)

 • 19 val. SUNGAILIŠKIAI

(prie Sungailiškių bendruomenės namų)

 BIRŽELIO 20 D. (ketvirtadienis)

 • 12 val. PAGRAMANTIS

(prie Pagramančio kultūros namų)

 • 20 val. BIRŽŲ LAUKAS

(Pagramantis, Pilės g. 2)

BIRŽELIO 21 D.

 • 12 val. ŠILALĖ

(prie Šilalės kultūros centro)

 • 16 val. TŪBINĖS

(prie Tūbinių bendruomenės namų)

 • 20 val. BYTLAUKIS

(prie Bytlaukio bendruomenės namų)

BIRŽELIO 22 D.

 • 13 val. KALTINĖNAI

(Prie Kaltinėnų kultūros namų)

 • 20 val. KRAŽIAI (Kelmės raj.)

(Aikštėje prie Kražių kultūros centro)

 BIRŽELIO 23 D.

 • 16 val. KELMĖ

(Kelmės Laisvės Gynėjų aikštėje)

 • 21 val. MAIRONIAI

(Prie Maironių kultūros namų)

BIRŽELIO 24 D.

 • 13 val. TYTUVĖNAI

(prie Tytuvėnų kultūros namų)

 • 17 val. ŠILUVA (Raseinių raj.)

(prie Šiluvos kultūros namų)

 • 21 val. ŽAIGINYS

(prie bendruomenės namų)

BIRŽELIO 25 D.

 • 20 val. VOSILIŠKIS

(prie bendruomenės namų)

BIRŽELIO 26 D.

 • 13 val. AŽYTĖNAI

(prie Ažytėnų bendruomenės namų)