Vartotojų teisės perkant ne parduotuvėje: 5 svarbiausi dalykai

Šiandien, kovo 15 dieną minima Europos vartotojų diena, tad tai puiki proga prisiminti vartotojų teises, kai prekės perkamos ne parduotuvėse, tai yra jos perkamos nuotoliniu būdu (internetu, telefonu ar paštu) ar ne prekybai skirtose patalpose, pavyzdžiui, namuose, darbo vietose, pardavėjo organizuotoje ekskursijoje ar pristatyme kavinėje (vadinamoji tiesioginė prekyba). Straipsnyje minimi vartotojų teisių reikalavimai vienodi ir taikomi visose Europos Sąjungos šalyse. Lietuvos ypatybė – šie reikalavimai sutartims, sudarytoms ne prekybai skirtose patalpose, taikomi, jei sandorio vertė viršija 25 eurus (kitose šalyse nustatyta kita riba, pavyzdžiui, Latvijoje – 35 Eur, Estijoje – 20 Eur).
5    dalykai, kuriuos svarbu žinoti:
1.    14 dienų atsisakyti pirkinio ir 1 metai, jei neinformuojama apie tai
Vartotojas turi teisę, nenurodymas jokios priežasties atsisakyti sutarties, sudarytos nuotolinėmis ryšio priemonėmis (internetu) bei ne prekybai skirtose patalpose per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos bei atgauti visas sumokėtas įmokas. Vartotojui turi būti suteikta informacija apie šią sutarties atsisakymo galimybę bei pavyzdinė sutarties atsisakymo forma, kuria vartotojas gali (bet neprivalo) pasinaudoti, jei persigalvojo ir nori atsisakyti prekių ar paslaugų. Nutraukti sutartį galima pateikus aiškų pareiškimą apie sutarties atsisakymą, tačiau pateikiant užpildytą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą atsisakyti sutarties gali būti lengviau ir paprasčiau.
Jei pardavėjas tinkamai neinformuoja vartotojo apie teisę atsisakyti pirkimo sutarties, tai vartotojas šia teise gali pasinaudoti per 12 mėnesių. Atkreiptinas dėmesys, kad į LR Civilinį kodeksą perkelta Vartotojų teisių direktyva numato baigtinį sąrašą sutarčių, kai atsisakymo teisė nėra taikoma, pavyzdžiui, sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, sutartims dėl greitai gendančių prekių (pavyzdžiui, maisto produktai) ar dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ir higienos priežasčių.
2.    Prekių grąžinimas ir susijusios išlaidos
Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pirkinio, bendruoju atveju galioja vartotojo pareiga grąžinti prekes pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų, nebent sutartyje bus numatyta, kad pardavėjas grąžinamas prekes pasiima pats. Vartotojui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima pardavėjas arba kai jis tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas. Jei internetu arba paštu perkama didelių gabaritų prekė, tai pardavėjas turėtų pateikti galimą prekių grąžinimo-siuntimo atgal išlaidų dydį, tuo tarpu sutarčių ne prekybai skirtose patalpose atveju, jei prekės buvo pristatytos į vartotojo namus sutarties sudarymo metu ir negali būti įprastai grąžintos paštu (pavyzdžiui, yra sumontuotos), pardavėjas turi atsiimti prekes pats ir padengti atsiėmimo kaštus.
3. Pinigų grąžinimas
Pardavėjas per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo turi grąžinti vartotojui visas sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo jam išlaidas (priminsime – prekių grąžinimo išlaidos tenka vartotojui, žr. 2 punktą). Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo vartotojas mokėdamas jam, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Tačiau gali būti nekompensuojamos papildomos prekių pristatymo išlaidos, atsiradusios vartotojui pasirinkus kitą nei pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas, pavyzdžiui, greitasis pristatymas. Be to, pardavėjas gali negrąžinti vartotojui pinigų tol, kol prekės jo nepasiekė arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės tikrai išsiųstos.

4.    Kainų skaidrumas, draudžiami paslėpti mokesčiai
Pardavėjai turi atskleisti visas išlaidas už produktą ar paslaugą, nurodydami visus galimus papildomus mokesčius ar išlaidas. Jų vartotojas neturės mokėti, jei nebuvo tinkamai informuotas prieš užsakymą. Internetinių užsakymų metu vartotojai turi matyti užsakymo mygtuką, kur aiškiai nurodyta, kad jį paspaudus atsiranda prievolė mokėti. Visoje ES negalima taikyti tokios praktikos, kai naudojami iš anksto pažymėti langeliai už tam tikras papildomas paslaugas. Pavyzdžiui, perkant lėktuvo bilietą, vartotojui automatiškai per atskirus pažymėtus langelius pasiūlomas kelionių, bagažo draudimas ar automobilio nuoma, ir jis turi pats „nuimti“ tuos pažymėjimus. Pardavėjai negali iš vartotojo dėl mokėjimo kreditine kortele (ar kitų mokėjimo būdų) reikalauti didesnio mokesčio nei jo patiriami kaštai.
5.    Prekių pristatymas ir atsakomybė
Pardavėjas privalo pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nėra sutariama kitaip. Jeigu prekės per šį terminą nėra pristatytos, vartotojas gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu pardavėjas nepristato daiktų per pirkėjo nustatytą papildomą terminą, pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Už prekės dingimą ar sugadinimą transportuojant yra atsakingas pardavėjas. Vartotojas tampa atsakingas už prekes nuo jų gavimo momento.

Geros patirties perkant internetu ar ne prekybai skirtose patalpose ir nepamirškite savo teisių!