Valstybė tapo 16-os greitosios pagalbos stočių savininke – tarp jų ir VšĮ Raseinių GMP

 Įgyvendinant greitosios medicinos pagalbos (GMP) pertvarką, vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teises aktais, VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties (kodas 301589800, buveines adresas – Raseiniai, Ligonines 9.8-4, registro tvarkytojas – Juridinio asmens registras) direktorė Rimanta Baublienė su dar penkiolika Lietuvos GMP stočių vadovų Sveikatos apsaugos ministerijoje pasirašė reorganizavimo sąlygas. Tai reiškia, kad stotys galutinai perėjo iš savivaldybių į valstybės rankas ir jos bus prijungiamos prie VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties.  Pastaroji po reorganizavimo veiks nauju pavadinimu – kaip Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
   Reorganizavimo sąlygas pasirašė šios GMP stotys: VšĮ Kauno miesto greitosios pagalbos stotis, VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalba, VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis, VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis.
   Reorganizavimo tikslas – siekiama užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų centralizuotą organizavimą ir teikimą, tolygų greitosios medicinos pagalbos brigadų užimtumą, vienodai prieinamas visiems regionams greitosios medicinos pagalbos paslaugas,  vienodą tinkamą techninį aprūpinimą, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo integraciją su kitomis tarnybomis, vieningą profesionalų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo standartą.
   Po reorganizacijos liks viena greitosios medicinos pagalbos tarnyba, 4 padaliniai ir 12 teritorinių skyrių. Lietuvos gyventojams GMP paslaugų iškvietimas nesikeis – skubiąją pagalbą galima bus išsikviesti tuo pačiu bendrosios pagalbos numeriu – 112.
 
Parengta pagal SAM informaciją