Vaikų gerovei Raseiniai negaili nei jėgų, nei pinigų

Lietuvoje vis pasitaiko kraupių istorijų, liudijančių apie artimoje aplinkoje nukentėjusius vaikus. Deja, nėra įmanoma pasiekti, kad tokios situacijos niekada nepasikartotų. Būtina daryti viską, kad efektyvi pagalba šeimas ir vaikus pasiektų laiku. Tokios pozicijos laikosi Raseinių rajono savivaldybė nusprendusi imtis aktyvios socialinės politikos. Vienas pirmųjų naujosios politikos žingsnių yra pagalbos pinigai – tai nuo šių metų sausio 1 dienos Savivaldybės skiriamas papildomas finansavimas globėjams (rūpintojams), priimantiems vaikus iš Raseinių pagalbos šeimai namų bei vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos.

Parama vaikus globojančioms šeimoms

   Raseinių krašto situacija atspindi bendrąsias Lietuvos tendencijas. Savivaldybėje yra per aštuoniasdešimt šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų. Globėjų (rūpintojų) indėlis į vaikų gerovę ir ateitį didžiulis. Atvertos namų durys – tai galimybė vaikams įgyti būtinus socialinius įgūdžius, išmokti garbaus ir šilto bendravimo tarp šeimos narių, o neretai ir pajusti meilę, kuri tokia svarbi pilnaverčiam vaiko augimui.

   Tam, kad daugėtų šeimų, pasiryžusių žengti šį kilnų žingsnį, Savivaldybė ryžtasi skirti pagalbos pinigus, padėsiančius šeimoms įveikti kilsiančius finansinius iššūkius. Prie jau dabar valstybės skiriamų (globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) tikslinis priedas, išmoka vaikui) pinigų Savivaldybė pridės 195 € už kiekvieną vaiką, patekusį pas globėjus (rūpintojus) iš šeimų, kurių vaikai dėl vienokių ar kitokių priežasčių neteko tėvų globos. Dar didesnis, papildomas 273 € finansavimas, skiriamas už kiekvieną vaiką, kuris bus paimtas globon iš Raseinių pagalbos šeimai namų, jeigu juose vaikas gyveno ne trumpiau nei 6 mėnesius. Šitaip Savivaldybė atliepia visos šalies mastu vykdomą politiką, kuria siekiama, kad kuo daugiau vaikų rastų šiltus ir jaukius namus.

   „Esame pasirengę negailėti nei jėgų, nei lėšų tam, kad būtina pagalba pasiektų šeimas. Pradėjome nuo pagalbos pinigų, tačiau nesustojame. Pastaruoju metu Savivaldybėje itin dažnai vyksta susitikimai tarp visų už vaikų ir šeimų gerovę atsakingų institucijų atstovų. Drauge ieškome sprendimų, kaip gerinti esamą situaciją. Tikime, kad naujoji politika paskatins globėjus atverti savo namų duris ir suteikti šviesesnės ateities viltį vaikams. Neabejojame, kad komandinis darbas pasiūlys inovatyvius dabartinės socialinės paramos sistemos tobulinimo būdus“,- teigė Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis.

Svarbi, bet ne vienintelė priemonė

   Siekdama padėti šeimoms Raseinių rajono savivaldybė ėmėsi ir kitų priemonių. Meras inicijavo reguliarius susitikimus tarp atsakingų institucijų atstovų, kuriuose ieškoma būdų, kaip dar labiau gerinti socialinės paramos sistemą. Viename šių susitikimų buvo svarstyta idėja sukurti lankstesnį socialinių darbuotojų darbo grafiką, kuris leistų geriau prisidėti prie kovos su nesaikingu alkoholio vartojimu šeimose, patiriančiose socialines rizikas.

   „Esame pastebėję, kad šeimos, patiriančios socialines rizikas, prisiderina prie su šeima dirbančio darbuotojo darbo grafiko. Žinodamos, kad tuo metu specialistai nedirbs, jos griebiasi nesaikingo alkoholio vartojimo. Tikime, kad lankstesnis darbo grafikas taptų papildoma prevencine priemone, padėsiančia kovoti su piktnaudžiavimu alkoholiu“, – pastebi Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė.

Post Scriptum Ką turi žinoti į pagalbos pinigus teisę turinčios šeimos?

   Savivaldybės vykdoma politika bus efektyvi tik tuomet, jeigu gyventojai žinos, kaip ja pasinaudoti. Siekdami gauti pagalbos pinigus, globėjai (rūpintojai) turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių bei pateikti prašymą ir šiuos dokumentus: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;  globojamo vaiko gimimo liudijimo (įrašo) kopiją; dokumento dėl laikinosios (nuolatinės) globos vaikui nustatymo kopiją; kitus dokumentus, reikalingus pagalbos pinigams gauti. Pagalbos pinigai bus mokami Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu ir juos moka Socialinės paramos skyrius.

Kontaktai pasiteirauti:

  1. Vyr. spec. Kristina Petravičiūtė, tel. 8 428 79 581; kristina.petraviciute@raseiniai.lt
  2. Vyr. spec.  Regina Martišienė, tel. 8 428 79 581; regina.martisiene@raseiniai.lt

Raseinių rajono savivaldybės informacija