UŽDEGTA RUDENS LYGIADIENIO IR BALTŲ VIENYBĖS UGNIS KEJĖNUOSE

Rugsėjo 22 d. ant  Kejėnų piliakalnio, uždegtas tradicinis vienybės laužas – simbolis vienijantis mus. Tai gera proga  pabūti gamtoje, pasigrožėti saulėlydžiu – paskutiniu saulės šypsniu, pabūti santarvėje su gamta ir su pačiu savimi. Minint Rudens lygiadienį ir Baltų vienybės dieną,  šventėje dalyvavo LR Seimo narys Arvydas  Nekrošius, jo padėjėjai Skaidrutė Žuvelaitienė ir Algimantas Mielinis. Malonu buvo matyti Raseinių rajono mero merą Andrių Bautronį, rajono tarybos narius Joną Vazgį, Dianą Kaupaitienę. Į šventę atvyko šešių kaimo bendruomenių pirmininkai, svečiai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio. Susirinko gausus būrys, senų ir ištikimų savo krašto tradicijų puoselėtojų bei svečių. Nuoširdus ačiū visiems.

Šventė prasidėjo kolektyvo „Viduramžiai“  pasirodymu- karžygių  kovomis. Jie parodė kovų meną, papasakojo ir pademonstravo anuo  metu  turėtus ginklus. Visiems buvo įdomu paimti į rankas   ietį, alebardą,  kardą ar šalmą.  Visa tai ypatingai sudomino jaunimą. Kejėnuose nuo XI a. gyventa žmonių, tai patvirtina Kejėnų kapinynas bei pilkapiai. Pilkapiuose uždegėme ugnies ratą – pagarbos čia besiilsintiems ženklą, padėjome žvakes. Skambėjo eilės, nes „Tvirtesnių čia nebuvo tvirtovių, už lietuvių plačias krūtines…“

Ant Kejėnų piliakalnio mus pasitiko etnografinis kolektyvas „Degulė“ su savo dainomis. Uždegėme Vienybės laužą. Dalinomės prisiminimais apie Tautos istoriją, tradicijas, papročius. Dainavome, žaidėme žaidimus, dalinomės įspūdžiais. Pabuvome  nuostabiame gamtos kampelyje.  Palydėjome saulę. Nors stiprus vėjas blaškė laužo liepsną, Dangaus šviesuliai ir linkėjimai buvo pasiųsti Kaimų bendruomenėms.

Šventės pabaigoje, jau  tradicija tapo vaišintis Palukščio dvaro šeimininkių virta  koše.

Nuoširdus ačiū  kolektyvui  „Degulė“ ir vadovei Astai Nikžentaitienei, „Milašaičių bernai“ kolektyvui ir jų vadovui  K. Babonui, Girkalnio mokyklos moksleiviams ir mokytojams, Palukščio  bendruomenės pirmininkui Romui Rudžinskui ir šeimininkėms virusioms košę, Milašaičių bendruomenės pirmininkui Romanui Daujotui ir jo vyrams, pasirūpinusiems laužu, stalais ir kt. įranga. Šių bendruomenių dėka Kejėnuose dega bendrystės laužai daugiau nei  dešimt metų. Kaimų bendruomenės nuostabus darinys ir jėga!

Tegul šviesėja mūsų mintys, supa ištikimi draugai, nes Lietuvoje gyventi gera.