Už kokybišką ir profesionalų darbą su jaunimu paskirta stipendija Raseinių atviro jaunimo centro darbuotojui Renatui Globiui

 2022-ieji paskelbti Lietuvos jaunimo metais. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras (AJC) jaunimo metus pasitinka džiugia naujiena – metodininkui, jaunimo centro darbuotojui Renatui Globiui buvo paskirta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendija už kokybišką ir profesionalų darbą su jaunimu regionuose.
   Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras teikia saugaus laisvalaikio praleidimo paslaugas jauniems žmonėms. Tai padeda jaunimui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą ir plėtoja bei ugdo kompetencijas. Sudarytos galimybės socialinę ir kultūrinę atskirtį patiriančiam jaunimui plėtoti savo bendradarbiavimo, saviraiškos, savęs pažinimo, problemų sprendimo, tikslų siekimo bei kitas socialinių įgūdžių kompetencijas, reikalingas darbo rinkoje ir kasdieninėje socialinėje aplinkoje.
   AJC veikla grįsta jaunimo pasitikėjimu, jaunimo darbuotojai naudoja neformaliojo ugdymo metodus, per aktyvų įsitraukimą siekiama diskutuoti sudėtingomis temomis ir  plėsti jaunų žmonių kompetencijas. Veiklos formuojamas atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikius. „Svarbu pasitikėti jaunimu, suklupus jiems išlaikyti pasitikėjimą jais ir ieškoti kartu būdų, kaip prisiimti atsakomybes“, – sako Renatas Globys.
   Jaunimo darbuotojų darbas yra sudėtingas ir įvairialypis kaip ir jaunimas. Būtina greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, gebėti prieiti prie kiekvieno skirtingo jaunuolio, teikti individualias, grupines konsultacijas, organizuoti veiklas nuo maisto gamybos iki refleksijų socialinėmis temomis. „Renatas yra labai įvairialypis: ir griežtas, ir  linksmas, ir užsispyręs, ir impulsyvus, ir kovojantis, ir palaikantis – toks koks turi būti jaunimo darbuotojas savo kasdieniniame darbe“, – savo mintimis apie kolegą dalinosi AJC jaunimo darbuotoja Kristina Taučaitė.
   Nuo 2020 m. atviro darbo su jaunimu paslaugos AJC pradėjo teikti Nemakščiuose ir Žaiginyje, o šiais metais išplėsta mobilaus darbo veikla į Girkalnį ir Šiluvą. Kiekvieną diena AJC aplanko apie 35 jauni žmonės. Vien tik iki rugsėjo 31 d. AJC (Raseiniuose) paslauga jaunimui suteikti 1092 kartus, o mobilaus darbo 392 kartus – teikiama paslauga profesionali, reikalinga ir naudinga jauniems žmonėms, o dirbantys jaunimo darbuotojai randa savo kelią darbe su jaunimu. „Jaunimo darbuotojas neturi būti per daug „suaugėliškas“, bet ir savyje neturėti per daug vaiko“, – sako stipendiją laimėjęs jaunimo darbuotojas Renatas Globys.