Ūkiams ruošiama prievolė prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos statinius

(Vilnius, kovo 19 d.) Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys nutarė galutinai pribaigti ūkininkus. Žemės ūkio ministerija Seimui ruošia teikti LR Melioracijos įstatymo projekto pakeitimą, kuriam įsigaliojus žemės sklypų savininkai ir ūkininkai privalės už savo lėšas tvarkyti melioracijos griovius.

Jeigu šios prievolės žemės sklypų savininkai ir naudotojai neįvykdys, jiems grės didžiulės baudos.

Oficialų raštą savivaldybių žemės ūkio skyriai gavo iš Lietuvos savivaldybių asociacijos „derinimui“. Kai kurie šių skyrių specialistai pasipiktino ir iškėlė į viešumą, siekdami, jog ir taip sunkiai gyvenantys ūkininkai dar labiau nenuskurstų.

Parengto LR Melioracijos įstatymo 6-ojo straipsnio („Žemės sklypų savininkų ar kitų naudotojų pareigos“) pakeitime teigiama, ką „žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai“ privalo daryti.

„Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka prižiūrėti melioracijos statinių, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, šlaitus, esančius žemės savininko sklype ir (ar) besiribojančius su juo, palaikyti jų gerą agrarinę būklę“, – rašoma pakeitime.

Kartu su šio įstatymo pakeitimu, ruošiamas ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo projekto 348 straipsnis, nusakantis, kas gresia už LR Melioracijos įstatymo ir LR teisės aktų, reglamentuojančių melioracijos statinių priežiūrą, pažeidimą.

„LR Melioracijos įstatyme nustatytų reikalavimų prižiūrėti melioracijos statinius nesilaikymas užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų“, – teigia pakeitimas.

Jeigu bus pakartotinai konstatuojamas pažeidimas, tuomet žmogui ar bendrovei bus skirta bauda nuo 300 iki 600 eurų. 

Su įstatymo projektu galite susipažinti čia.

Šiuo metu galiojančiame LR Melioracijos įstatyme nėra nė užuominos apie prievolę žemės sklypų savininkas ir kitiems naudotojams už savo lėšas prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos griovius.

Projektus rengė patylomis

Dėl naujų pakeitimų išaiškinimo „Agroeta“ kreipėsi komentaro į Žemės ūkio ministeriją, tačiau užuot atsiuntęs motyvuotą atsakymą, ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Martynas Žilionis apsiribojo tuo, kad įstatymų projektai jau įregistruoti. Jiems laukiama pastabų ir pasiūlymų.

M. Žilionis ne tik nepasivargino deramai atsakyti ir paaiškinti, bet ir pridūrė, esą ŽŪM pozicija išdėstyta aiškinamajame rašte, kurį sudaro 6 puslapiai.

Be kita ko, ŽŪM apskritai nepaviešino šio projekto atskiru pranešimu, kai tuo tarpu mielai praneša visiškai nereikšmingas naujienas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pozicija: „Tai visiška nesąmonė“

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas pasipiktino, jog įstatymo projektų su LŪS niekas nederino.

„Nesu to dokumento matęs, bet turiu aiškiai pasakyti, kad visi valstybinės reikšmės grioviai, visos pralaidos turi priklausyti valstybei ir ji jas turi prižiūrėti. Juk tie grioviai eina per daugybę ūkių, jais naudojasi daug naudotojų. Galiu tik pasakyti, kad šio įstatymo projekto su Lietuvos ūkininkų sąjunga niekas dar nederino. Tai visiška nesąmonė“, – pabrėžė J. Talmantas.

Šaltinis: Agroeta