Trys Raseinių rajono savivaldybės politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad trys Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai – Ričardas Bartkus, Česlovas Kenstavičius bei Aurelija Rimkienė – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko kito tyrimo metu paaiškėjusių duomenų pagrindu. Tiriant nustatyta, kad R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti kapinių ir kapų komplekso priežiūros sutartį iki 2020 m. sausio su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija. Šie politikai yra sąjūdžio „Rasai“ valdybos nariai. VTEK vertinimu, dalyvaudami priimant tiesiogiai su asociacija, kurios veikloje dalyvauja, susijusius sprendimus R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė pateko į interesų konflikto situaciją. Be to, ryšį su šia asociacija jie savo privačių interesų deklaracijose nurodė nesilaikydami įstatyme numatytų deklaravimo terminų.

VTEK nekvestionuoja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ vykdomos kapinių priežiūros visuomeninės svarbos ir jos reikšmės išsaugant tautos ir bendruomenės atmintį. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad interesų konfliktas savivaldybės tarybos nariams gali kilti net ir sprendžiant visuomeniniu požiūriu itin svarbius klausimus. Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas yra specialusis teisės aktas, skirtas valstybinėje tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumui užtikrinti. Todėl, priimant sprendimus, privalu vengti net šališkumo regimybės.

Eltos informacija

One thought on “Trys Raseinių rajono savivaldybės politikai pažeidė įstatymą

Comments are closed.