Tradicinė šventė Dumšiškiuose „Visos kartos kartu“

Birželio 29 dieną, kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ taryba kvietė visus – didelius ir mažus, gimines ir artimuosius, išvykusius ir sugrįžusius – dalyvauti tradicinėje bendruomenės šventėje „Visos kartos kartu“.

Prie bendruomenės namų jau nuo ryto rinkosi jaunimas, nes buvo organizuojamos įvairios sporto varžybos, kuriose dalyvavo nuo pačių jauniausiųjų iki pačių vyriausiųjų. Nuo 12 val. rinkosi pirmieji Dumšiškių, Gūrų, Paraseinio kaimų gyventojai ir su šiais kaimais susiję – gimę, augę ir turėję kitokį ryšį – svečiai. Netrūko nuoširdžių pokalbių ir prisiminimų įvairiomis temomis. Svečiuose taip pat dalyvavo LR Seimo narė Vida Ačienė, jos pavaduotojos Janina Jasiulienė ir Jūratė Garliauskienė, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ viešųjų ryšių specialistė Irena Dapkuvienė, Paliepių seniūnijos seniūnė Rasa Spurgienė, kaimų bendruomenės „Anžiliai“ pirmininkė Virginija Šadauskienė ir kaimų bendruomenės „Sujainiai“ pirmininkė Rita Visockienė.

    Didelį dėmesį patraukė atvykusios seserys, kurios kažkada gyveno dabar kaimų bendruomenei „Dumšiškiai“ priklausančiuose namuose. Jos abi dalijosi gražiais prisiminimais apie savo gyvenimą šiame kaime ir nuoširdžiai dėkojo, kad jų buvę namai neliko be šeimininko.

   Šiuo ir kitais panašiais renginiais kaimų bendruomenė „Dumšiškiai“ skatina kaimų gyventojų bendruomeniškumą, solidarumą, kultūringą bendravimą apimant visas kartas.

   Įgyvendinus projektą „Visos kartos kartu“, pateiktą pagal Raseinių vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ ir gavus 2000 eurų finansavimą, buvo išspręstos šventės organizavimo finansinės problemos.

   Kaimų bendruomenės „Dumšiškiai“ pirmininkė Regina Lukošienė