Tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo sudėtingų klausimų

Savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 8-asis posėdis prasidėjo Raseinių rajono policijos komisariato viršininko Artūro Košiko informacija apie eismo saugumo situaciją rajono keliuose. Deja, ji kelia didelį nerimą avarijų skaičiumi, kuriose žūsta arba sužeidžiami žmonės. Pasak pareigūno, padėtis pagerėtų, jeigu Savivaldybė nusipirktų kilnojamąjį greičio matuoklį, kuris išaiškintų greičio mėgėjus. Jų sumokėtos baudos po 1-1,5 metų padengtų greičio matuoklio pirkimo kainą ir papildytų rajono biudžetą.

   Po policijos komisariato viršininko pranešimo meras Andrius Bautronis pasveikino gimtadienių proga politikus Antaną Kilčauską ir Gediminą Kazį Galubauską ir jiems įteikė gėlių puokštes.

    Buvo pritarta posėdžio darbotvarkei su tam tikrais pakeitimais. Iš viso buvo išnagrinėti 35 sprendimų projektai ir visi buvo priimti. Vis dėlto kai kuriais klausimais Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Tik po diskusijų buvo pritarta sprendimo projekte dėl mokyklų tinklo pertvarkos pateiktam klasių (grupių) skaičiui. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. bus nekomplektuojamos 5-10 klasės Gylių ir Ilgižių mokyklose-daugiafunkciuose centruose. Ilgižių mokykloje-daugiafunkciame centre lieka 4 komplektai (2 pradinio ugdymo, 1 ikimokyklinio ugdymo ir 1 jungtinė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė). Vyresnių klasių mokiniai toliau tęs mokymąsi Ariogalos ir Betygalos Maironio gimnazijose, bus organizuojamas jų vežimas. Gylių mokykloje lieka 2 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 1 jungtinė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė. Vyresnių klasių mokiniai tęs mokymąsi Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje, taip pat bus vežami. Nuo 2020 m. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras bus reorganizuotas prijungimo būdu prijungiant jį prie Viduklės darželio, o Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras – prie Ariogalos gimnazijos.

   Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras nuo 2019-2020 mokslo metų rugsėjo 1 d. komplektuoja 1 jungtinę ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, 2 jungtines pradinio ugdymo klases ir 5 (5-9 klasių) pagrindinio ugdymo klases. Iš viso mokykloje planuoja mokytis 88 vaikai ir mokiniai. 6, 7 ir 8 klasėse planuojamas minimalus 8 mokinių skaičius, jungtinėse pradinėse klasėse ketina mokytis 25 mokiniai, nekomplektuojama 10 klasė. Prognozuojama, kad ateinančiais mokslo metais atsiras jungtinės klasės pagrindinio ugdymo programos dalyje, jos nebus pilnai sukomplektuotos, mažės pamokų skaičius, dėl mažo pamokų skaičiaus bus nelengva rasti mokytojų, todėl atsiranda prielaidos, jog nebus galimybės šioje mokykloje kokybiškai vykdyti pagrindinę ugdymo programą. Dėl to Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras bus reorganizuotas prijungimo būdu prijungiant jį prie Šiluvos gimnazijos. Šiluvos gimnazijos Žaiginio Pranciškaus Šivickio daugiafunkcis centras vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

  Papildomų klausimų kėlė ir sprendimų projektas dėl prisidėjimo Savivaldybės lėšomis prie projekto „Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, LR kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“ ir atsižvelgdama į Kultūros ministerijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštą „Dėl valstybės investicijų programos 2020-2022 metų projektų“, Taryba nusprendė skirti Savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau kaip 24,58 proc. nuo bendros Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamo šio projekto.

  Klausimų kilo ir svarstant sprendimų projektą dėl SĮ „Raseinių butų ūkis“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę. Tik po diskusijų Tarybos nariai davė sutikimą pertvarkyti įmonę. Pavesta Savivaldybės administracijos direktoriui, kaip turtines ir neturtines teises įgyvendinančios institucijos vadovui, vadovaujantis valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatomis, priimti sprendimą ir atlikti visas procedūras dėl įmonės pertvarkymo.

  Politikų sprendimu, nuo šių metų spalio 1 d. nustatytas naujas UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis be PVM, kai nėra įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema – 0,75 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį. Dabartinis tarifas (0,51 Eur) buvo nustatytas 2009 m. Naujasis tarifas apskaičiuotas visas išlaidas padidinus 5 proc. ir pridėjus 5 proc. investicijų grąžą bei įvertinus įmonės būtinąsias veiklas – skaitiklio įrengimo, remonto ir kitas sąnaudas.

Politikai taip pat pritarė ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymui. Iki šiol galiojęs tarifas buvo nustatytas 2012-aisiais, o paskaičiuoti maksimalūs daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai yra žymiai didesni. Todėl atsižvelgiant į 2018 m. patirtas faktines sąnaudas, priimtas sprendimas padidinti šiuo metu galiojančius įkainius 15 proc.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė