Tarybos nariai sužlugdė posėdį

 Birželio 21 d. vyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 53-asis posėdis, į kurį susirinko 23 Tarybos nariai, bet posėdžio eigoje jų skaičius nuolat kito. Tarybos narių siūlymu iš darbotvarkės išimti du klausimai: „Dėl privataus subjekto atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektui „Naujų kapinių įrengimas Dumšiškių k., Raseinių r. sav.“ dokumentų ir pirkimo būdo tvirtinimas“ ir „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių nustatymo“. Svarstymui įtrauktas papildomas klausimas „Dėl Raseinių rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą“ ir „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui“.

   Pakoregavus ir patvirtinus 55 klausimų darbotvarkę, Taryba ėmė svarstyti sprendimų projektus.

   Pirmiausia apsvarstyti 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimai. Pagal gautus prašymus skirta lėšų rajono ugdymo, socialinių įstaigų reikmėms, seniūnijoms. Diskusijų kilo dėl lėšų automobilių nuomai, žoliapjovių įsigijimui seniūnijoms, Kryžkalnio memorialo įrengimui, naujajam parkui Raseiniuose (V. Grybo g.) ir kt. Išsikalbėję Tarybos nariai biudžeto patikslinimams pritarė balsų dauguma.

   Kitas svarstytas klausimas – „Dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Dariumi Ulicku slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“. Patvirtinus balsavimo biuletenį ir tarus žodį pačiam pavaduotojui, vyko slaptas balsavimas. Balsadėžėje buvo rasta 14 biuletenių, iš kurių 13 galiojančių, 1 negaliojantis. 12 Tarybos narių balsavo „nepasitikiu“, 1 – „pasitikiu“. Patvirtinus slapto balsavimo rezultatus administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Ulickas atleistas iš pareigų nuo 2018 m. birželio 22 d. kaip praradęs pasitikėjimą.

   Atleidus naujos valdančiosios daugumos pasitikėjimo nevertą pavaduotoją, pristatytas kitas kandidatas šiam postui – visiems gerai pažįstamas Gytis Šulinskas, kadaise dirbęs Viduklės seniūnijos seniūnu, vadovaujamą darbą Savivaldybės įmonėse, buvęs Tarybos narys.

   G. Šulinskas atsakė į Tarybos narių klausimus ir po slapto balsavimo buvo patvirtintas eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas nuo š. m. birželio 22 d.

   Taryba balsų dauguma priėmė sprendimus, susijusius su sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, socialinės paskirties įstaigų veiklomis, pritarė ekonominiams, teritorijų planavimo, strateginiams ir kt. klausimams.

   Patvirtinus kiek daugiau nei pusę darbotvarkės klausimų, po pertraukos grupelė politikų sužlugdė posėdį: Valdemaras Jacikas, Edgaras Juška, Aurelija Rimkienė, Česlovas Kenstavičius, Rosvaldas Kunickas, Steponas Nacius, Saulius Matelis, nors ir sėdėjo posėdžių salėje, tačiau ištraukė iš el. sistemos balsavimo korteles, todėl Savivaldybės įmonėms bei gyventojams svarbius sprendimus priimti neužteko kvorumo – el. sistema fiksavo, kad dalyvauja tik 11 Tarybos narių (idant posėdis vyktų, turi dalyvauti bent 13 Tarybos narių).

   Savivaldybės mero A. Griciaus nuomone, toks valdančiajai koalicijai nepriklausančių politikų poelgis – Tarybos darbo sabotavimas – žemina Tarybos nario vardą. Rajono gyventojų į Tarybą deleguotus politikus teisės aktai įpareigoja dalyvauti tarybos ir komitetų posėdžiuose, tačiau šią savaitę net trijų komitetų posėdžiai neįvyko, nes komitetų pirmininkai Romaldas Zubiela, Vaidas Kuzmarskis ir Steponas Nacius atsisakė juos organizuoti.

   Posėdžio vaizdo įrašas  http://e-demokratija.raseiniai.lt/VideoV3/Conference/Index/21534

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė

 

One thought on “Tarybos nariai sužlugdė posėdį

  1. Skubiai ivesti PINIGINES BAUDAS ir reikalai pajudes …kaip gaus per pinigine….

Comments are closed.