Tarybos nariai dirbo greitai (VIDEO)

 63-iasis rajono Savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo maloniomis akimirkomis: Savivaldybės meras Algirdas Gricius Tarybos vardu pasveikino ir gėlių puokštes įteikė šį mėnesį jubiliejinį gimtadienį sutikusiai mero pavaduotojai Gitanai Rašimienei, taip pat gimtadienius atšventusiems Tarybos nariams Andriui Bautroniui, Edgarui Juškai ir Vidmantui Karabinui.

Svarstant darbotvarkę su kai kuriais jos nežymiais pakeitimais, karštų diskusijų nekilo, todėl dauguma iš 21 sprendimų projekto, buvo priimti nedelsiant vienbalsiai arba beveik vienbalsiai. Netgi tvirtinant 2019 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetą su kai kuriais papildymais daugumai politikų nekėlė papildomų klausimų – tai rodo, kad Tarybos komitetai gerai padirbėjo.

Taryba pritarė ir naujai įrašytam į darbotvarkę bei svarstytam projektui Nr. TP-58 „Dėl Savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalo padidinimo papildomu įnašu“.

Posėdžio vaizdo įrašas http://e-demokratija.raseiniai.lt/VideoV3/

Šaltinis: Raseiniu rajono savivaldybe