Taryba priėmė 18 sprendimų

Birželio 21 d. vykusio Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžio nepavyko užbaigti pritrūkus kvorumo, todėl likusiems 18 sprendimų projektams apsvarstyti birželio 29 d. buvo sušauktas 54-asis Tarybos posėdis, į kurį susirinko 20 politikų.

   Taryba priėmė sprendimus dėl nekilnojamojo turto įsigijimo: bus nupirkti 2 būstai – vienas Raseiniuose, kitas Ariogaloje, jie pagal eilę bus paskirti socialinio būsto laukiančioms šeimoms.

   Nuspręsta į Kultūros ministerijos formuojamą Regioninę kultūros tarybą deleguoti Raseinių rajono savivaldybės atstovę – Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorę Birutę Kulpinskaitę. Regioninės kultūros tarybos svarstys ir atrinks kiekvienos apskrities finansuotinus kultūros ir meno projektus.

   Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bendradarbiavimo sutarties dėl žemės sklypo dalies memorialo įrengimui suteikimo ir memorialo pamato įrengimo pasirašymui. Ariogaloje, netoli kultūros namų, bus pastatytas memorialas genocido aukų atminimui.

   Tarybos sprendimu Savivaldybė perims iš Švietimo ir mokslo ministerijos 3 mokyklinius autobusus: „Iveco Daily 50C15“, „Volkswagen Crafter“, „Volkswagen Crafter“ (bendra vertė per 120 tūkst. Eur). Šios transporto priemonės etapais per rugpjūčio-lapkričio mėn. bus perduotos Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinei mokyklai, Ariogalos gimnazijai ir Ilgižių mokyklai-daugiafunkciam centrui.

   Taryba nusprendė nepanaikinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“. Klausimas dėl sprendimo projekto panaikinimo arba nepanaikinimo iškilo tuomet, kai buvo gautas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. teikimas Nr.7-3 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“ panaikinimo“, nes posėdžio metu taryba nepritarė ataskaitai, todėl jam nereikėjo suteikti numerio ir užregistruoti. Analogiška situacija jau buvo 2016 m. gegužės 26 d., kai tarybos nariai nepritarė Raseinių rajono savivaldybės mero 2015 m. veiklos ataskaitai. Sprendimas buvo pasirašytas, jam suteiktas numeris ir jis užregistruotas. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba tuo laiku pastabų neturėjo.

   Susiformavus naujai valdančiajai daugumai nuspręsta iš naujo suformuoti tarybos komitetus. Tarybos nariai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, susirašė į komitetus, o posėdžio metu patvirtinta nauja Savivaldybės tarybos komitetų sudėtis:

   Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetas: Antanas Kilčauskas, Matas Skamarakas, Vidmantas Karabinas, Česlovas Kenstavičius, Steponas Nacius;

   Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas: Ona Babonienė, Andrius Bautronis, Gitana Rašimienė, Edgaras Juška;

   Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komitetas: Jonas Vazgys, Ričardas Bartkus, Vaidas Kuzmarskis, Valdemaras Jacikas, Rosvaldas Kunickas;

   Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas: Gediminas Kazys Galubauskas, Aldona Ona Radčenko, Sigitas Vaičius, Aurelija Rimkienė, Genovaitė Kveselienė;

   Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komitetas: Diana Kaupaitienė, Linas Bielskis, Petras Vežbavičius, Romaldas Zubiela, Saulius Matelis.

   Išnagrinėjus ir patvirtinus visus darbotvarkės klausimus, posėdžio pabaigoje pasisakė Tarybos nariai Romaldas Zubiela, Edgaras Juška, Vaidas Kuzmarskis, atėjo pasisakyti ir Steponas Nacius, nors posėdyje svarstant darbotvarkės klausimus jis nedalyvavo.

   Savivaldybės mero Algirdo Griciaus pavedimu administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas pateikė atsakymą į 11 Tarybos narių pasirašytą reikalavimą sukonkretinti bei pagrįsti teiginius, išdėstytus 2018 m. gegužės 15 d. pasirašytoje naujos valdančiosios daugumos deklaracijoje.

   Tarybos posėdžio vaizdo įrašas