Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas visiems klausimams pritarė (VIDEO)

 Vyko Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis, kurį vedė komiteto pirmininko pavaduotojas Tarybos narys Edgaras Juška, dalyvavo komiteto nariai vicemerė Gitana Rašimienė ir Ona Babonienė. Tarybos nariai išdiskutavo ir apsvarstė šešis sprendimų projektus: „Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos visuotiniame dalininkų susirinkime“, „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“, „Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2018 metų vasarą“, „Dėl pritarimo projektui „Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“, „Dėl finansinio prisidėjimo prie paminklo „Pasaulio Lietuvių vienybės karūna“ pastatymo“ ir daugiausia klausimų sukėlęs sprendimo projektas „Dėl Raseinių r. Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro ir Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo“.

   Komitetas visiems pristatytiems sprendimų projektams vienbalsiai pritarė.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė