Susitikimas-diskusija kaimo bendruomenėms aktualiais klausimais

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje įvykusiame kaimo bendruomenių atstovų susitikime-diskusijoje bendruomenėms aktualiais klausimais dalyvavo Seimo narės Guoda Burokienė ir Vida Ačienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Raseinių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Čėsnienė.

    Pirmoje susitikimo dalyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių skyriaus vedėja Jovita Enrikė ir specialistė Aldona Kurilaitienė papasakojo apie įstaigos veiklą, buvo aptartas bendradarbiavimas su rajono kaimo bendruomenėmis. Antroje susitikimo dalyje buvo kalbama apie problemas, su kuriomis susiduria kaimo bendruomenės, aptartas neseniai įsigaliojęs vietos bendruomenių plėtros įstatymas, Leader programos perspektyvos po 2020 metų.

   Kaimo bendruomenėms yra labai svarbus pastovus jų projektų finansavimas, todėl buvo kalbama apie Žemės ūkio bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų paramą kaimo bendruomenių veiklai, apie Lietuvoje kuriamą NVO fondą. Diskutuojant socialinių paslaugų perdavimo kaimo bendruomenėms klausimais, buvo išsakytos abejonės ar NVO yra pasiruošusios teikti kokybiškas paslaugas.

   Susitikimo–diskusijų metu išsakytos mintys, pasiūlymai bus panaudoti rengiantis Lietuvos kaimo parlamentui, kuris šiemet vyks spalio 18 dieną.