Su Lietuvos vardu širdy – Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos renginys Kejėnų archeologiniame komplekse (VIDEO)

„Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme…“, tokiais žodžiais pradėjome savo tradicinį Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos renginį Kejėnų archeologiniame komplekse. Renginys skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti. Lietuvos vardas ne kartą skambėjo eilėse, dainose. Jį pakylėjome savo širdyse…. Juk ir mūsų  tautos Himne sakoma „iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…“              Mūsų stiprybė – vienybėje. Mūsų jėga- bendruomeniškume. Organizatoriai, Palukščio ir Milašaičių kaimų bendruomenių pirmininkai (Romas Rudžinskas ir Romanas Daujotas), džiaugiasi ir dėkoja  Rajono tarybos nariui, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui, Raseinių VVG „Raseinių krašto bendrija“ vadovui Vincui Blinstrubui, Paliepių girininkui Vytautui Bulotai, Kaimų bendruomenių pirmininkams, kurie visuomet  randa laiko ir  patarimų. Taip mes mokomės vieni iš kitų, dalinamės gerąja patirtimi. Ne mažiau svarbūs mūsų nuolatiniai dalyviai, rėmėjai, pagalbininkai, Girkalnio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Renginyje dalyvavo draugai iš  Kauno ir  Panevėžio.

         Nuostabus kolektyvas „Viduramžiai“ perkėlė mus kelis šimtmečius atgal. Pamatėme drąsius  stiprius riterius, jų kovas. Tai nuostabios tradicijos ir istorija. Taip vaizdžiai pademonstruota, kad visiems kėlė jaudulį, susižavėjimą, kad pamiršti bus neįmanoma. Po riterių kautynių uždegėme pilkapiuose žvakeles, pagerbėme protėvių atminimą.

        Priešpilyje nuostabios šokėjų poros pademonstravo senovinius šokius, papročius, kultūros tradicijas. Manau, ne vienam norėjosi sušokti viduramžių šokį, pasivaikščioti poromis nuostabioje gamtoje.

         Ir laužas ant piliakalnio…. skambant nuostabiam  Astos Nikžentaitienės balsui visi, eidami aplink laužą, dainavome apie Lietuvą, apie Tėvynę, apie  Lietuvos ąžuolus. Renginį papuošiantis Rudens lygiadienio simbolis – besipešantys gaidžiai- simbolizuoja šaltojo ir šiltojo metų laiko priešpriešą; gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos pusiausvyrą. Gaidys, dar ir tvarkos simbolis, todėl primena, jog baigę visus rudens  ruošos darbus, turime teisę linksmintis. Tikiu, kad pabuvoję nuostabioje, turinčioje garbingą istoriją vietoje,- aplankę ir pagerbę čia besiilsinčius protėvius, užkūrę vienybės laužą, padainavę, pasidžiaugę tapome geresni. Turtingesni.

Gražina Pečkaitienė