STT: Nustatytos korupcijos rizikos Raseinių savivaldybės valdomose įmonėse

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų įmonių:

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Raseinių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų įmonių: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, UAB „Raseinių autobusų parkas“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir SĮ „Raseinių butų ūkis“ veiklos, šių įmonių valdymo, taip pat viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės užtikrinimo srityse.

Nustatyta, kad nebuvo užtikrinta aiški ir skaidri valdomų įmonių valdybų narių atranka, o Administracijos direktoriui suteikti platūs diskreciniai įgaliojimai leido sudaryti ir dažnai keisti įmonių valdybų narius, didino subjektyvių sprendimų priėmimo tikimybę. Be to, nebuvo užtikrinta vieša ir konkurencinga bendrovių vadovų atrankos procedūra: įmonių vadovai paskirti iš vienintelių kandidatų, o jų skyrimo procesui įtaką galėjo daryti Savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Atlikę analizę, STT pareigūnai nustatė, kad Savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse neskiriama dėmesio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūrai ir nepotizmo rizikų valdymui, nenustatytas aiškus šio proceso kontrolės mechanizmas, todėl dalis Administracijos valstybės tarnautojų, įmonių valdybų narių, vadovų, viešuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų nustatyta tvarka ir terminais neteikia privačių interesų deklaracijų arba netinkamai deklaruoja giminystės ar kitus ryšius, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai. Taip pat nustatyti atvejai, kai UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“, UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybų nariai nevengė interesų konfliktus keliančių situacijų arba nuo jų tinkamai nenusišalino.

Atkreiptinas dėmesys, kad visose Savivaldybės įmonėse neužtikrinamas viešųjų pirkimų proceso nuoseklumas ir skaidrumas, nepakankamas dėmesys skiriamas pirkimų planavimui, aiškiai nereglamentuoti teisinių paslaugų pirkimo procesai, neužtikrinama tiekėjų konkurencija, nes UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ dalyvauti viešuose pirkimuose tendencingai kvietė tuos pačius tiekėjus, UAB ,,Raseinių autobusų parkas“ sandorius dėl specialiais maršrutais vežamų keleivių sudarė be viešųjų pirkimų procedūrų. Nustatyta, kad Savivaldybė vykdydama įmonių veiklos priežiūrą ir koordinavimą neskiria pakankamai dėmesio įmonių veikloje nustatytų pažeidimų šalinimui ir prevencijai.

Siekiant pašalinti ar sumažinti Savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse nustatytus korupcijos rizikos veiksnius STT pateikė pasiūlymus ir rekomendacijas.

Korupcijos rizikos analizę galite rasti čia.

Pažymėtina, kad šiuo metu STT Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka tris ikiteisminius tyrimus dėl galimai neskaidriai vykdytų viešųjų pirkimų Savivaldybės administracijoje, taip pat UAB „Raseinių vandenys“. Įtarimai dėl korupcinių nusikaltimų šiose bylose iš viso pareikšti 17 asmenų.

„STT, siekdama ne fragmentiškai, o sistemiškai mažinti korupcijos apraiškas valstybės ir savivaldybės įstaigose, vykdo ne tik baudžiamąjį persekiojimą, tačiau ir korupcijos prevencijos, analitinės antikorupcinės žvalgybos priemones. Šis atvejis – tai dar vienas kompleksinio visų STT veiklos krypčių veikimo pavyzdys“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Šių metų pradžioje STT atlikta analitinės antikorupcinės žvalgybos analizė rodo, kad Raseinių rajono savivaldybės nepotizmo intensyvumo rodiklis siekia 21 proc. 2018 m. gegužės 31 d. duomenimis, kas penktas savivaldybės administracijos darbuotojas yra susijęs santuokos, giminystės arba svainystės ryšiais. Pagal nepotizmo rizikos intensyvumą Raseinių rajono savivaldybė yra 15 vietoje tarp 60 Lietuvos savivaldybių.

, UAB „Raseinių autobusų parkas“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ ir SĮ „Raseinių butų ūkis“ veiklos, šių įmonių valdymo, taip pat viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės užtikrinimo srityse.

Nustatyta, kad nebuvo užtikrinta aiški ir skaidri valdomų įmonių valdybų narių atranka, o Administracijos direktoriui suteikti platūs diskreciniai įgaliojimai leido sudaryti ir dažnai keisti įmonių valdybų narius, didino subjektyvių sprendimų priėmimo tikimybę. Be to, nebuvo užtikrinta vieša ir konkurencinga bendrovių vadovų atrankos procedūra: įmonių vadovai paskirti iš vienintelių kandidatų, o jų skyrimo procesui įtaką galėjo daryti Savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Atlikę analizę, STT pareigūnai nustatė, kad Savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse neskiriama dėmesio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo vykdymo priežiūrai ir nepotizmo rizikų valdymui, nenustatytas aiškus šio proceso kontrolės mechanizmas, todėl dalis Administracijos valstybės tarnautojų, įmonių valdybų narių, vadovų, viešuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų nustatyta tvarka ir terminais neteikia privačių interesų deklaracijų arba netinkamai deklaruoja giminystės ar kitus ryšius, dėl kurių gali kilti interesų konfliktai. Taip pat nustatyti atvejai, kai UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“, UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybų nariai nevengė interesų konfliktus keliančių situacijų arba nuo jų tinkamai nenusišalino.

Atkreiptinas dėmesys, kad visose Savivaldybės įmonėse neužtikrinamas viešųjų pirkimų proceso nuoseklumas ir skaidrumas, nepakankamas dėmesys skiriamas pirkimų planavimui, aiškiai nereglamentuoti teisinių paslaugų pirkimo procesai, neužtikrinama tiekėjų konkurencija, nes UAB ,,Raseinių komunalinės paslaugos“ dalyvauti viešuose pirkimuose tendencingai kvietė tuos pačius tiekėjus, UAB ,,Raseinių autobusų parkas“ sandorius dėl specialiais maršrutais vežamų keleivių sudarė be viešųjų pirkimų procedūrų. Nustatyta, kad Savivaldybė vykdydama įmonių veiklos priežiūrą ir koordinavimą neskiria pakankamai dėmesio įmonių veikloje nustatytų pažeidimų šalinimui ir prevencijai.

Siekiant pašalinti ar sumažinti Savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse nustatytus korupcijos rizikos veiksnius STT pateikė pasiūlymus ir rekomendacijas.

Korupcijos rizikos analizę galite rasti čia.

Pažymėtina, kad šiuo metu STT Šiaulių valdybos pareigūnai atlieka tris ikiteisminius tyrimus dėl galimai neskaidriai vykdytų viešųjų pirkimų Savivaldybės administracijoje, taip pat UAB „Raseinių vandenys“. Įtarimai dėl korupcinių nusikaltimų šiose bylose iš viso pareikšti 17 asmenų.

„STT, siekdama ne fragmentiškai, o sistemiškai mažinti korupcijos apraiškas valstybės ir savivaldybės įstaigose, vykdo ne tik baudžiamąjį persekiojimą, tačiau ir korupcijos prevencijos, analitinės antikorupcinės žvalgybos priemones. Šis atvejis – tai dar vienas kompleksinio visų STT veiklos krypčių veikimo pavyzdys“, – sako STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Šių metų pradžioje STT atlikta analitinės antikorupcinės žvalgybos analizė rodo, kad Raseinių rajono savivaldybės nepotizmo intensyvumo rodiklis siekia 21 proc. 2018 m. gegužės 31 d. duomenimis, kas penktas savivaldybės administracijos darbuotojas yra susijęs santuokos, giminystės arba svainystės ryšiais. Pagal nepotizmo rizikos intensyvumą Raseinių rajono savivaldybė yra 15 vietoje tarp 60 Lietuvos savivaldybių.