Soroptimistes džiugino vaikų dainelės

Jau penkiolikti metai gyvuoja Raseinių soroptimisčių klubas, priklausantis tarptautinei soroptimisčių organizacijai, vienijančiai aktyviausias pasaulio moteris, kurios dirba visuomenės labui.

   Lietuvoje yra dešimt klubų, kurie sudaro Lietuvos soroptimisčių sąjungą. Sąjunga priklauso Europos federacijai, kurios būstinė yra Šveicarijoje, Ženevoje. Soroptimistės veikia pagal šešias programas: ekonominio vystymo ir socialinės pagalbos, švietimo, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos, žmogaus teisių ir moters padėties gerinimo bei geros valios ir tarptautinio supratimo. Šios sąjungos atstovės savo darbo ir gyvenimo pavyzdžiu teigia, kad moterys yra lygiavertės visuomenės narės. Jos savo iniciatyva ir uždirbtomis lėšomis bei savanorišku darbu gali įveikti didžiules problemas įvairiose gyvenimo srityse.

   Mūsų emblema – moteris, apsupta saulės spindulių, iškėlusi rankas laiko lauro ir ąžuolo lapų vainikus.

   Soroptimisčių klubo susirinkimai vyksta kartą per mėnesį. Štai gegužės mėnesio viduryje susirinkimą organizavome kavinėje „Pasažo namai“. Susirinkimai visada prasideda žvakių degimo ceremonija: yra uždegamos keturios geltonos-mėlynos spalvos žvakės su palinkėjimais už pasaulinį soroptimizmą, už Europos federacijos soroptimistes, už Lietuvos soroptimisčių klubų sąjungą ir ketvirtoji žvakė degama už savo klubą. Linkėjimai visada būna labai gražūs: už gėrį, meilę, taiką ir draugystę. „Miela, Daiva, ačiū tau – kiekvieną rytą pasitikime su šypsena, kad diena būtų gražesnė.“ „Danute, tu visada turi atsargoj gerą, padrąsinantį, švelnų žodį“. „Kiekvienam prakalbintam ar prakalbinusiam… Verute, pirmiausia yra idėja, mintis, kuri yra didžioji visų darbų, veiksmų nešėja“.

   Ačiū visoms sesėms – mes taip save viena kitą vadiname, – randame laiko susitikti, palaikome viena kitą, nes bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Per penkiolika klubo gyvavimo metų ne vieną gerą darbą pavyko nuveikti drauge. O kur kelionės, susitikimai su kuriančiais žmonėmis, šventės…. Šiandien klubo sudėtis atsinaujinusi, bet nepamiršta nė viena sesė, kuri yra prisidėjusi prie klubo veiklos.

   Klubo susirinkimuose stengiamės paminėti šventes. O gegužės mėnuo kaip tik kupinas jų: Motinos diena, Šeimos diena. Šių švenčių proga į klubo susirinkimą mus atvyko pasveikinti Šaltinio progimnazijos pirmos klasės vaikučiai su savo mokytoja metodininke Renata Simonavičiene. Vaikučiai padovanojo koncertėlį. Visos soroptimistės nuoširdžiai dėkojame mokytojai ir vaikučiams, jiems linkime toliau mylėti daineles ir muziką.

   Raseinių soroptimisčių klubo prezidentė Alma Okockienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė