Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Raseinių skyriaus pirmininke išrinkta Dalia Lukauskienė

Lietuvos Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos vienas iš pagrindinių tikslų, gerinti smulkaus verslo aplinka Lietuvoje ir tinkamai atstovauti smulkaus verslo teisėtus interesus visose valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose.

Asociacija vertina institucijų atstovų ir Raseinių savivaldybes nuolatini ir geranorišką bendradarbiavimą su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais.

Siekdami tolimesnio bendradarbiavimo, norime informuoti šias institucijas ir visus smulkiuosius verslininkus, kad 2018 m. kovo 20 d. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Raseinių skyriuje įvyko rinkiminis –ataskaitinis susirinkimas, kuriame buvo naujai išrinktas komitetas ir pirmininkė.

Lietuvos Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos (LSVPA )Raseinių skyriaus pirmininke išrinkta Dalia Lukauskienė. Visi verslininkai gali kreiptis jiems rūpimais klausimais, pirmininkė yra pasiruošusi padėti.

 Kontaktinis tel. 865023828