Smalkių (anglies monoksido) jutikliai gali išgelbėti nuo apsinuodijimo ir galimos žūties

Šildymo sezono metu daugėja atvejų, kai  yra apsinuodijama smalkėmis. Smalkės yra ypač nuodingos bespalvės ir bekvapės dujos. Per kvėpavimo takus patekusios į kraują jos sutrikdo deguonies tiekimą iš kraujo į organizmą. Priklausomai nuo smalkių koncentracijos ir poveikio laiko, jaučiami įvairūs negalavimai – nuovargis, pykinimas, migrena, galvos svaigimas, traukuliai, kvėpavimo, koordinacijos sutrikimai.
   Sudėtingais atvejais negrįžtamai pažeidžiamos smegenų ląstelės ir širdies raumuo. Kai organizmas negauna deguonies, netenkama sąmonės ir mirštama. Jei smalkių koncentracija didelė, mirtinai apsinuodijama per kelias minutes.
   Anglies monoksidas susidaro dėl ne visiškai sudeginamo kietojo ir skystojo arba dujinio kuro, ypač sandariai uždarius langus ar nepasirūpinus tinkama ventiliacija. Smalkes gali išskirti dujiniai vandens šildymo įrenginiai (pavyzdžiui, dujinės krosnelės), malkomis, akmens anglimi arba skystuoju kuru kūrenamos krosnelės, mobilūs dujiniai arba skystojo kuro patalpų šildytuvai, židiniai, krosnys, dujinės bei anglies viryklės, vidaus degimo įrenginiai (pavyzdžiui, generatoriai), taip pat kepsninės, naudojamos uždarose patalpose, automobiliai, palikti neišjungtu varikliu garažuose arba kitose uždarose patalpose.
   Norėdami išvengti apsinuodijimo anglies monoksidu, turime naudoti tik techniškai tvarkingus įrenginius, nuolat tikrinti, ar jie tinkamai veikia.
   Negalima uždengti ventiliacijos angų ir grotelių, būtina žiūrėti, ar veikia ištraukiamoji ventiliacija, dažnai vėdinti patalpas, kuriose vyksta degimo procesas. Tokius įrenginius ir šildymo sistemas turi montuoti tik kvalifikuoti montuotojai.
   Dujų įrenginius ir krosneles apžiūrėti reikia ne rečiau kaip kartą per metus. Įrenginius, kuriuose deginama anglis arba mediena, reikia tikrinti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, o naudojant gamtines dujas arba skystąjį kurą – ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Visa tai turi atlikti specialistas.
   Garantuotas būdas apsisaugoti nuo smalkių – gyvenamosiose patalpose įsirengti anglies monoksido jutiklius. Jie garsiniu signalu įspėja apie padidėjusią smalkių koncentraciją patalpoje, tuomet galima tuoj pat sureaguoti ir imtis visų atsargumo priemonių. Jutiklius galima įsirengti savarankiškai, tam nereikia specialistų. Juos reikia įrengti akių lygyje arba taip, kaip nurodoma prietaiso įrengimo instrukcijoje.
   Pagrindinis veiksnys susidaryti smalkėms yra, kai kietojo kuro (akmens anglies, medienos ir t. t.), skystojo ar dujinio kuro degimo metu trūksta deguonies. Net ir tvarkingi dujiniai ar kietuoju kuru kūrenami katilai, krosnys, susidarius tam tikroms sąlygoms, gali į aplinką skleisti anglies monoksidą.
   Pavojinga būti garaže, kuriame yra automobilis užvestu varikliu.
   Civilinės saugos specialistai ir priešgaisrinės priežiūros pareigūnai informuoja, kad, norint išvengti apsinuodijimo anglies monoksidu, būtina:
  • patalpose šalia kurą kūrenančių įrenginių įrengti anglies monoksido detektorių,
  • reguliariai atlikti šildymo sistemų patikras,
  • užtikrinti pakankamą patalpų ventiliavimą (pavyzdžiui, įrengiant ventiliavimo sistemą).
LABAI SVARBU ĮSIDĖMĖTI: jei patalpose ar automobilyje pradėjo skaudėti galvą, atsirado svaigimas, veržimo jausmas, pulsavimas smilkiniuose, ūžimas ausyse, padažnėjo kvėpavimas, pykina, gali būti, kad pasireiškė lengvas apsinuodijimas anglies monoksidu.
 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija