Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį, atšventė gyvavimo 20 metų sukaktį ir savo gražiais darbais bei dovana pagerbė Šiluvą, Mažąją kultūros sostinę

Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondas paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį, atšventė gyvavimo 20 metų sukaktį ir savo gražiais darbais bei dovana pagerbė Šiluvą, Mažąją kultūros sostinę
   Birželio 29 d. Šiluvoje atidaryta fotografo Audriaus Norkaus ir menininkės Gintarės Norkienės darbų paroda – „Šventovės“. Tai Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondo dovana Šiluvai, Mažajai kultūros sostinei. Fotografijos ir meno darbai, kuriuose atsispindi visos rajono bažnyčios, eksponuojami Šiluvos kultūros namuose ir ją lankyti bus galima iki rugsėjo pirmosios. Paroda iškilmingai perduota RRKC Šiluvoje renginių organizatorei Birutei Greicienei.

   Šventė prasidėjo Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje mišiomis, kurias aukojo kun. Vitas Kaknevičius ir kun. Ramutis Janšauskas. Parodos atidaryme dalyvavo fondo veiklos rėmėjai, parodos autoriai Gintarė ir Audrius Norkai, Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė Rita Tamutienė, Šiluvos gimnazijos direktorius Rimas Puidokas, fondo valdybos nariai, svečiai. Nuostabius žodžius išsakė RRKC Šiluvos renginių organizatorė Birutė Greicienė, muzikavo Saulius Beniulis. Šiluvos saviveiklininkai sudainavo fondui, švenčiančiam 20 m. gimtadienį, linkėjimus. O koks gimtadienis be dovanų.

   Dalyvavę renginyje dovanojo varpus, varpelius rengiamai Varpų muziejaus ekspozicijai. Dauguma – tai suvenyriniai varpeliai. O Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė Loreta Sirvidienė padovanojo 1887 m varpą. Jo skardus garsas ne vieną kartą skambėjo renginio metu.

   Fondo apskaitoje atsiranda vis daugiau varpų. Puikuojasi privatūs Romo Rudžinsko varpai. Džiugu, kad vienas iš jo varpų renginio metu oficialiai perduotas RRKC „Degulė“ vadovei Astai Nikžentaitienei. Mūsų varpo garsas skambės respublikinės dainų šventės metu Katedros aikštėje, drauge su kitų kolektyvų varpais…..

   Nuoširdus ačiū šio projekto rėmėjams: UAB „Danspin“ direktoriui R. Kunickui, UAB „Rivaka“ direktoriui V. Vasiliauskui ir Raseinių rajono savivaldybės administracijai bei visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie fondo parengto projekto įgyvendinimo.

   Tai dar vienas fondo veiklos puslapis. Ir tai bus įrašyta fondo veiklos istorijoje.

 Norinčius aukoti Fondo veiklai, varpų ekspozicijos kūrimui savo lėšas galite pervesti į Šiluvos kultūros paveldo rėmimo fondą, Bukoto g. 8, Šiluva. Kodas 172418714. Swedbankas, ein. sąsk. LT 84 7300 0100 0257 3215

Fondo valdybos pirmininkė Gražina Pečkaitienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė