Senuosius palydint, Naujuosius pasitinkant

  Stovint ant Naujųjų 2017-ųjų metų slenksčio, rajono politikai, Raseinių rajono savivaldybės tarybos frakcijų seniūnai pasidalino mintimis apie besibaigiančius metus, ateinančiųjų metų įžvalgomis ir palinkėjimais švenčių proga.

Savivaldybės tarybos narys, frakcijos  „Ateities Raseiniai“ seniūnas EDGARAS JUŠKA:

edgaras-oficiali-25907 

Kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir aš bei mūsų komanda, metus išlydime darbingai, su optimizmu ir neblėstančia energija.

   Tikimės, kad mūsų krašto ateitis bus šviesesnė, užsibrėžti tikslai įgyvendinti, politinis, kultūrinis, ekonominis gyvenimas eis stabilumo ir tobulėjimo link, o pavydas, interesų kova ir savanaudiškumas išblės, darbai bus atlikti su gerais rezultatais.

   Linkime mūsų krašto bendruomenei ryžtingumo, iniciatyvumo, tolerancijos, kūrybiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis ir meilės žmonėms.

Savivaldybės tarybos narys, Socialdemokratų frakcijos seniūnas ANTANAS KILČAUSKAS:

2-kilcauskas-antanas-1-25908

Man, kaip žmogui, besibaigiantys metai buvo sėkmingi: praturtėjau dar vienu anūku, visi artimieji sveiki, šeimoje neįvyko jokių nelaimių. Tikiuosi, kad daugumai žmonių sekėsi pakankamai gerai, o jei ką ištiko bėdos, linkiu nenuleisti rankų ir neprarasti vilties – ateina Naujieji metai, prašviesėjimo laikotarpis ir ateityje tikrai nusišypsos laimė.

   Kaip miškininkui, šie metai buvo sunkūs: mūsų augimvietės drėgnos, turime laukti šaltų žiemų ir sausų vasarų, kad galėtume privažiuoti prie paruoštos medienos ir atlikti darbus, nepadarant žalos miškui. Praėjusią žiemą trūko ir šaltuko, o ir vasara lietinga pasitaikė, tačiau išmokome dirbti bet kokiomis oro sąlygomis, todėl numatytieji tiek ekonominiai, tiek gamybiniai rodikliai jau pasiekti. Tikimės, kad naujoji šalies valdžia, ruošdama pertvarkas miškininkystės srityje, atsižvelgs ir į miškininkų nuomonę.

   Kalbant apie politiką, šie metai buvo įtempti. Visi žinome, kad 2015-ųjų pabaigoje, atleidus iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorių ir vicemerę, prasidėjo teismai, bylinėjimaisi. Mūsų nuostabai, teismų sprendimu jie buvo sugrąžinti į pareigas. Metų pradžioje vylėmės, kad meras apsispręs dirbti su naujai susiformavusia valdančiąja dauguma ir kartu atliksime mums patikėtus darbus. Tačiau taip neįvyko, ir vienas dievulis težino, kokiais keliais įvyko persigrupavimas. Dabar susiformavo nauja Tarybos valdančioji dauguma, o mes, socialdemokratai, ir konservatoriai likome Tarybos opozicijoje. Tuščios kalbos, kad dėl politinių priežasčių visus metus rajone buvo chaosas ir jokie darbai nevyko. Visiems projektams buvo ruošiamasi, o darbai, bet kokiu atveju, prasidės ateinančiais metais.

   Socialdemokratų frakcijos vardu rajono žmonėms, Tarybos nariams noriu palinkėti, kad ateinantys metai būtų vaisingi, laimingi, kad visi būtume sveiki. Tegul nepritrūksta optimizmo, vilties ir, svarbiausia, – kad tik nebūtų karo, tada gyvensime, kad ir po truputį, bet vis geriau ir geriau…

Savivaldybės tarybos narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas SAULIUS MATELIS:

saulius-matelis1-25909

Nesigręžiojame atgal ir nežiūrime, kas buvo negero ar sunkiai įveikiamo. Šiandien, pasitikdami Naujuosius metus, žvelgiame, kas laukia ateityje. Besibaigiančius 2016-uosius metus palydime su optimizmu ir tikime, kad visi suplanuoti darbai bus nuveikti, o geros, rajonui naudingos idėjos įgyvendintos. Įsitikinome, kad yra žmonių, kurie nusiteikę ir nori dirbti rajono labui. Mes, liberalai, taip pat to norime. Tikimės, kad ateinančiais metais visi – ir politikai, ir gyventojai – susitelks bendram darbui vardan rajono gerovės.  Liberalai visiems linki ramių švenčių, darbingų, energingų, gerų Naujųjų metų.

Savivaldybės tarybos narys ANDRIUS BAUTRONIS (TS-LKD): 

andrius-bautronis-25910

2016 metai mūsų rajonui politiškai buvo ypač neramūs ir aktyvūs, nors, tenka pripažinti, kad Raseinių rajone politiškai ramių metų niekada nebūna. Nežiūrint politinių neramumų, planuoti projektai judėjo į priekį ir buvo plėtojamas jų įgyvendinimas. Raseinių rajono savivaldybės taryboje darbas taip pat vyko įprastu ritmu – sprendimai priimami ir įgyvendinami. Besibaigiantys metai jau lieka nesena praeitimi, todėl mūsų mintys ir darbai jau turi būti nukreipti į naujus, 2017 metus. 

   Artėjant pačioms gražiausioms metų šventėms, konservatorių vardu visiems rajono gyventojams linkiu ramaus Kūčių vakaro, džiaugsmingo Šv. Kalėdų ryto, o ateinantys metai lai būna ypač dosnūs visomis prasmėmis:  sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems, santarvės, meilės ir finansinės gerovės Jūsų šeimoms, naujų ir prasmingų darbų. 

Gražių ir jaukių švenčių! 

Savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas VIDMANTAS KARABINAS:

01-vidmantas-karabinas-25911

Nukeliavome dar vienus metus. Metus, pilnus ir sėkmingo, pilnaverčio darbo, ir didelės įtampos dirbant rajono Taryboje. Beveik metus rajone užsitęsusios politinės intrigos nieko gero neatnešė rajono žmonėms. Mes visi nuo jų gerokai  pavargome. Džiaugiuosi, kad mes, tvarkiečiai, išlikome vieningi ir nuoseklūs, gerbdami didžiosios rajono žmonių daugumos valią ir  palaikydami jų tiesiogiai išrinktą rajono merą.  Nors tuomet daliai Tarybos narių paskutiniai priesaikos žodžiai „Tepadeda man Dievas“ buvo įgavę priešingą reikšmę –  atrodė, kad jie buvo pasidavę kipšo gundymams…

   Pagaliau paskutiniai įvykiai rajono Taryboje teikia vilčių, kad  bent kiek įsivyraus ramybė ir konstruktyvi  darbinė nuotaika. Tikiu, kad dabartinė valdančioji dauguma gebės užtikrinti, kad rajono Tarybos ir Savivaldybės administracijos darbas būtų sklandus, ir pagaliau bus įgyvendinti  Raseinių krašto žmonių lūkesčiai.

   Žengiant į Naujuosius  metus tikiu, kad 2017-ieji bus konstruktyvesni, prasminges­ni, efektyvesni visomis prasmė­mis. Rajono politikams linkiu santarvės ir ge­rų sprendimų, o rajono žmonėms – ženklių ir naudingų tų sprendi­mų rezultatų.  Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ vardu linkiu, kad naujametinių žvakučių liepsnoje sutirptų  visos senųjų metų bėdos, o išaušęs Šv. Kalėdų rytas atneštų sėkmę, stiprybę ir viltį.