Seniūnų sueigoje – aktualūs šiandienos klausimai

 Tradicinėje rajono seniūnų sueigoje dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Gricius, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, specialistai, įstaigų vadovai. Buvo svarstyti net keli klausimai.

   Meras informavo, kad gavo raštą kuriame prašoma seniūnų dalyvauti apklausoje dėl seniūnijų kelių remonto ir priežiūros. „Apklausoje dalyvauti – būtina. Tai yra labai svarbu planuojant darbus ateityje“, – pabrėžė meras.

   Po to vyko diskusija apie bendradarbiavimą, budėjimo renginių metu ypatumus ir pan. Raseinių rajono policijos komisariato viršininkas Marijus Macis pristatė kelis klausimus, susijusius su pareigūnų darbo organizavimu. Jo teigimu, pastaruoju metu dauguma rajono renginių vyksta sklandžiai, juose nepasitaiko viešosios tvarkos pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms. Policijos viršininkas pabrėžė, kad, sudarant pareigūnų darbo grafikus dėl viešosios tvarkos užtikrinimo, informacija apie seniūnijose vyksiančius renginius policijos komisariatui turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų pradžios. Taip pat jis informavo, kad kelių eismo taisyklės draudžia pėsčiųjų kolonos judėjimą tamsiu paros metu, todėl pareigūnų pagalba nebus skiriama. Dviratininkai irgi privalo griežtai laikytis kelių eismo taisyklių. Jų renginiuose policijos palyda yra galima tik išimtinais atvejais, bet atsakomybė tenka renginių organizatoriams. M. Macis taip pat atsakė į konkrečius seniūnų klausimus.

   VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Rimanta Baublienė trumpai supažindino su šios įstaigos darbo apimtimi, tvarka ir paprašė taip pat iš anksto informuoti apie seniūnijų teritorijose vyksiančius renginius, kuriuose reikalinga budinčių medikų pagalba.

   Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė kalbėjo apie rajono gyventojų bendruomenių mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimo ir atskirties mažinimo galimybes dalyvaujant veiklose. Ji supažindino su studijomis Raseinių Trečiojo amžiaus universitete (TAU), dalyvavimu pilietinėje iniciatyvoje „Padovanok mokytojui senjorui knygą“ , projektines veiklas „KAM 45+“, mokytojų senjorų renginiu „Rugsėjo Aidas“. 

   Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Banienė priminė seniūnams, kad pasikeitė Pirkimo paraiškos formos pildymas ir atkreipė dėmesį į konkrečius jos punktus. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Andriulis priminė medžių genėjimo pagrindinius reikalavimus ir pabrėžė, kad nuo šių metų liepos 1 d. LR Aplinkos ministro įsakymu privačių valdų savininkai, norintys savo sklypuose kirsti ar genėti medžius, privalo kreiptis į seniūnijas dėl leidimų išdavimo.

   Administracijos direktoriaus L.Kavaliausko teigimu, visi seniūnų sueigoje svarstyti klausimai yra gana aktualūs šiuo metu ir juos reikia nedelsiant spręsti, kad ateityje nekeltų problemų rajono gyventojams.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė