Seminaras „S. Kneipo grūdinimo metodai“

   Balandžio 30 d. startavo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas VšĮ Raseinių dienos centro „Vilties takas“ projektas – „Sveikatos labui“. Projekto tikslas – ugdyti, pagal galimybes, sutrikusio intelekto asmenis, suvokiančius sveikatą kaip vertybę, prisiimančius atsakomybę už savo ir bendruomenės sveikatą, gebančius kurti saugią ir sveiką aplinką.

Sveikatos stiprinimo ir gerinimo projektas centre yra vykdomas jau nuo 2010 m. Per šiuos 9 metus mums pavyko:

– sukurti ir kasmet tobulinti kasdienių fizinių pratimų kompleksą „Judu – tai gyvenu“, pritaikytą sutrikusio intelekto asmenims;

– sistemingai organizuoti akciją „Švarus kiemas – sveikas žmogus“;

– organizuoti kasmetinius renginius: sporto šventę „Aš noriu laimėti“, sveikos gyvensenos viktoriną „Sveikame kūne sveika siela“;

– kiekvieną savaitę vykdyti praktinius užsiėmimus sveikos mitybos tema ir kt.

   Šiais metais tradicines sveikatos stiprinimo ir gerinimo veiklas papildysime naujomis veiklomis pagal S. Kneipo filosofiją. Sveikatinimas pagal Sebastianą Kneipą sustiprina visą organizmą, grūdina kūną ir sielą, stiprina imuninę sistemą. Holistinis sveikatos gerinimas pagal Sebastianą Kneipą remiasi 5 elementų sistema: vanduo, judėjimas, sveika mityba, augalai, harmonija.

   Projektą pradėjome lektorės L. Pokvytytės (S. Kneipo sveikatos trenerė, Kneipas – vaikams konsultantė) paskaita tėvams ir specialistams – „S. Kneipo grūdinimosi metodai“. Paskaitos sulaukė didelio tėvų, dienos centro darbuotojų ir specialistų iš kitų Raseinių rajono įstaigų susidomėjimo, vidinio nusiteikimo sveikiau gyventi, grūdintis. Dienos centro darbuotojai įgytas žinias (su trenerės pagalba) pradės įgyvendinti projekto „Sveikatos labui“ metu.

   Centro vaidmuo formuojant sutrikusio intelekto žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius ir sveikatos socialines vertybes, padedančias siekti sveiko ir kokybiško gyvenimo, racionaliai naudoti gamtos išteklius ir mokslo pasiekimus žmonių sveikatai gerinti, – vienas svarbiausių. Todėl tikimės, kad centro vykdomas projektas turės poveikį lankytojams, jų šeimų nariams, bendruomenei, nes į veiklas stengiamės įtraukti kuo platesnį ratą bendraminčių.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė