Seimas patvirtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje

Į neeilinę sesiją susirinkę Seimo nariai, atsižvelgdami į Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vasario 24 d. dekretą, patvirtino nepaprastąją padėtį Lietuvoje. Tuo pačiu pritarta šalies vadovo sprendimui taikyti dekrete nurodytus naudojimosi konstitucinėmis teisėmis ir laisvėmis apribojimus bei kitas dekrete nurodytas nepaprastąsias priemones.

Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIVP-1348) vieningai balsavo 118 balsavime dalyvavusių Seimo narių.

Nepaprastoji padėtis įvedama dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, be kita ko, susijusiems su patikima valstybės sienos, sudarančios ir Europos Sąjungos išorinės sienos dalį, kontrole ir apsauga. Tokio sprendimo tikslas – pašalinti grėsmę visuomenės rimčiai užtikrinant už visuomenės saugumą ir viešąją tvarką atsakingų institucijų ir tarnybų veiklą operatyviai reaguojant į galimus neramumus ir galimas provokacijas, susijusias su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos teritorijose sutelktomis didelio masto karinėmis pajėgomis.

Respublikos Prezidento dekretu nepaprastoji padėtis visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvesta laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. 13 valandų 00 minučių iki 2022 m. kovo 10 d. 24 valandos 00 minučių.

Dekrete nustatyta, kad nepaprastosios padėties metu taikomos šios nepaprastosios priemonės:

1)           valstybės rezervo naudojimas įstatymų nustatyta tvarka;

2)           valstybės sienos apsaugos sustiprinimas ir valstybės sienos priedanga;

3)           pasienio ruože transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti bei sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Vyriausybei pasiūlyta priimti sprendimą panaudoti valstybės rezervą ir užtikrinti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto, taip pat valstybinės reikšmės ir rizikos objektų sustiprintą apsaugą, įskaitant kibernetinę.