Savivaldybėje įvertinta asmens duomenų tvarkymo atitiktis

Šių metų gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, o liepos 16 d. – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, visoms valstybinėms ir privačioms įstaigoms, turinčioms reikalų su asmens duomenimis, atsirado būtinybė peržiūrėti asmens duomenų tvarkymo atitiktį įsigaliojusiems teisės aktams.

Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, siekiant išsiaiškinti, kokia padėtis su asmens duomenų tvarkymu, buvo atliktas Asmens duomenų tvarkymo atitikties bendrajam duomenų apsaugos reglamentui Raseinių rajono savivaldybės administracijoje įvertinimas, kurį atliko MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“. Savivaldybės administracijos specialistams buvo pateikta asmens duomenų tvarkymo vertinimo ataskaita, kurioje nurodytos rekomendacijos parengti asmens duomenų tvarkymo politiką: paruošti naujus ar pakeisti ir patikslinti esamus dokumentus (vieningus tvarkos aprašus, dokumentų formas), kuriais turės naudotis Savivaldybės administracija. Taip pat rekomenduojama įdiegti naujus ar pritaikyti esamus procesus, paskirstyti darbuotojų atsakomybę, užtikrinti tinkamą komunikaciją ir nuolatinio atitikties palaikymo procesą.

Raseinių rajono savivaldybės administracijoje už ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, susijusių su duomenų apsauga, įgyvendinimą atsakinga Duomenų apsaugos pareigūnė (vyriausioji specialistė) Regina Klevinskienė, tel. (8 428) 41 565, el. p. regina.klevinskiene@raseiniai.lt.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė