Savivaldybėje baigiamas 2018-2019 m. šildymo sezonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais, 2019 m. balandžio 19 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-373 savivaldybėje baigiamas 2018-2019 m. šildymo sezonas: bendrojo ugdymo mokymo įstaigose ir biudžetinėse įstaigose, gyvenamuosiuose ir kituose pastatuose nuo 2019 m. balandžio 19 d., o sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nuo 2019 m. balandžio 20 d.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė