Saugomų teritorijų tarnybos sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ surengė piketą

Sausio 15 d. Vilniuje prie Saugomų teritorijų tarnybos sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ surengė piketą.

Gintautas Kniukšta „Ar mus išgirdo? Diskutavome su tarnybos žmonėmis apie pagrindinius saugomų teritorijų tarnybos uždavinius. Jų nuomone, savo darbą tarnyba atlieka gerai, jie liko su savo tiesa, mes vėl rašysim laišką premjerui.“

Ką iš tikrųjų veikia ir saugo ši tarnyba? Kodėl mes matome, kad dienos metu kertamas Lakajos kraštovaidžio draustinis, o ši tarnyba to nemato?

Pagrindiniai saugomų teritorijų tarnybos uždaviniai:

• Užtikrinti saugomų teritorijų apsaugą ir racionalų jų naudojimą, kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
• Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui saugomose teritorijose;
• Racionaliai panaudoti ES paramą teritorijų apsaugai ir tvarkymui.

Tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos taip pat vykdo valstybinių draustinių bei potencialių Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus, inventorizaciją, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

P. S Buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas sužinojo, jog iš pareigų yra atleidžiamas gruodžio 3 d, o gruodžio 5-ąją, jau kraudamasis daiktus, pasirašo įsakymą, kuriuo antra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovo kadencija patikima Albertui Stanislovaičiui. Be konkurso.