Remigijus Ačas: mero A. Griciaus desperatiški bandymai bet kokiomis priemonėmis eliminuoti mane iš to politinio lauko

Remigijus Ačas. Nuotrauka © DELFI / Domantas Pipas
 
Remigijus Ačas: šių metų sausio 7 d. el. paštu gavau dar praėjusių metų gruodžio 21 priimtą prokuroro nutarimą, kuriuo man uždrausta lankytis Raseinių rajono savivaldybės patalpose, bendrauti su administracijos darbuotojais, išskyrus atvejus, kai aš veikiu kaip eilinis pilietis. 
 
Prokuroro priimtą nutarimą aš vertinu dvejopai: pirmiausia, stebina tai, jog prokurorams nėra žinoma, kad Raseinių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 27 d. mane atleido iš užimamų pareigų, todėl draudimas man, kaip administracijos direktoriui, lankytis savivaldybėje ir bendrauti su savivaldybės tarnautojais – absoliučiai beprasmis ir nesavalaikis. Antra, man susidaro įspūdis, kad prokuroro nutarimas atspindi mano politinių oponentų, ir ypač – mero A. Griciaus, desperatiškus bandymus bet kokiomis priemonėmis eliminuoti mane iš to politinio lauko, kuriame jie siekia nevaržomai veikti. Tenka tik apgailestauti, kad nutarimą priėmęs prokuroras taip lengvai pasiduoda (tik neaišku, ar sąmoningai, ar dėl patirties stokos) politikų primestiems žaidimams ir, gal pats to ir nenorėdamas, tampa jų įrankiu. 

Svarstymai, kad tai galėtų kaip nors paveikti mano darbą apygardos rinkimų komisijoje arba kad aš turėčiau atsisakyti tų pareigų, yra visiškai nepagrįsti, kadangi šis darbas nėra niekaip susijęs su STT atliekamu tyrimu, todėl prokuroras neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo drausti man dalyvauti rinkimų komisijos darbe.Sulaukęs prokuroro patvirtinimo, kad nutarimu nustatytas draudimas apima ir draudimą dirbti rinkimų komisijoje, kuri įsikūrusi savivaldybės patalpose, tokį nutarimą neabejotinai skųsiu aukštesniajam prokurorui ar teismui.
 

Primename kad Raseinių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 27 dieną atleido R. Ačą iš užimamų pareigų remdamiesi teismo svetainėje paskelbtu straipsnių, nors toje pačioje svetainėje yra skelbiama kad į Regionų apygardos administracinis teismas gražina R. Ačą į pareigas nedelsiant.

60-ojo posėdžio metu iš pareigų atleistas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, atsižvelgiant į Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimą, kuriuo į direktoriaus pareigas buvo grąžintas Remigijus Ačas.

Keista ir tai kad  Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas, kuriuo į direktoriaus pareigas buvo grąžintas Remigijus Ačas taip ir nebuvo įvykdytas.

Rajono gyventojams belieka laukti dar vieno teismo ir jo sprendimo, galimai jau trečia kartą teks visas sąskaitas dėl mūsų išrinktųjų padengti rajono gyventojams.