Remigijus Ačas iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų atleistas neteisėtai

Byloje ginčas kilo dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-129, kuriuo pareiškėjas Remigijus Ačas atleistas iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, teisėtumo ir pagrįstumo. Kartu su pagrindiniu reikalavimu buvo keliami ir papildomi reikalavimai: pareiškėją grąžinti į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, priteisti negautą darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.

Pareiškėjas skunde teigė, kad skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl padarytų pagrindinių privalomų procedūrų pažeidimų.

2018 m. lapkričio 22 d. sprendimu Regionų apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino visa apimtimi.

Teismas nustatė, kad sprendimo projektą Nr. TP-150 „Dėl Remigijaus Ačo atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ Tarybos posėdyje pranešėja pristatė jau pasibaigus slapto balsavimo procedūrai, todėl teismas konstatavo, kad klausimas dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nepasitikėjimo Tarybos nariams nebuvo pristatytas, pažeidžiant Tarybos veiklos reglamento 32.2 punktą. Teismas, išanalizavęs nurodytų Vietos savivaldos įstatymo ir Tarybos veiklos reglamento nuostatų turinį, padarė išvadą, kad pagal bendrą taisyklę, nagrinėjamu atveju Taryba 2018 m. balandžio 26 d. posėdyje galėjo svarstyti tik tuos klausimus, kurie Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka buvo įregistruoti ir įtraukti į posėdžio darbotvarkę.

Susipažinęs su Raseinių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. balandžio 30 d. posėdžio protokolo turiniu ir peržiūrėjęs 2018 m. balandžio 26 d. Tarybos posėdžio vaizdo ir garso įrašą, teismas nustatė, kad Taryba patvirtino slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolą, t. y., jog Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Remigijumi Aču nepasitikima, tačiau Tarybos nariai nesvarstė (nebalsavo) ir nepriėmė sprendimo dėl pareiškėjo atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.

Darytina išvada, jog sprendimas, už kurį nebalsavo Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, laikomas nepriimtu, tokiu būdu pažeistas Reglamento 33.2 punktas, Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalis.

Pareiškėjas nurodė, kad kai kuriems tarybos nariams buvo daromas poveikis, tačiau tokių aplinkybių teismas nenustatė.

Padaryti pažeidimai turėjo tiesioginę įtaką skundžiamo sprendimo teisėtumui, todėl teismas konstatavo, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. TS-129 „Dėl Remigijaus Ačo atleidimo iš Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ yra pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.

Teismas taip pat nusprendė grąžinti pareiškėją į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, priteisti pareiškėjui 13 502,28 Eur (trylikos tūkstančių penkių šimtų dviejų eurų ir 28 ct) atlyginimą už priverstinę pravaikštą ir vidutinį darbo užmokestį po 95,49 Eur (devyniasdešimt penkis eurus ir 49 centus) už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną.

Šis teismo sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Šaltinis: https://regionu.teismai.lt/