Rekonstrukcija neaplenks ir Žemaičių gatvės

 Šių metų sausio 10 d. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0019 „Raseinių miesto Žemaičių gatvės rekonstravimas“ finansavimo sutartį.

Projektui finansavimas yra skiriamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 įgyvendinamą priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų projektui finansuoti išlaidų suma – 311.823,60 Eur. Finansavimo šaltiniai – ES struktūrinių fondų ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu yra numatyta rekonstruoti blogos techninės būklės Raseinių miesto Žemaičių gatvę – bus siekiama plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, pagerinti šios gatvės techninius parametrus, diegti eismo saugumo priemones. Yra numatyta rekonstruoti Žemaičių gatvę nuo sankryžos su Aguonų gatve iki sankryžos su Maironio gatve. Iš viso planuojama rekonstruoti Žemaičių gatvės 669 metrus, bus atliekami šie darbai: atnaujinama gatvės danga, įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, diegiamos eismo saugumo priemonės. Šiuo projektu bus prisidėta prie priemonės „Vietinių kelių vystymas“ įgyvendinimo. Projekto tikslinės grupės – Raseinių miesto gyventojai ir svečiai. Šio projekto įgyvendinimas teigiamai paveiks Raseinių rajono savivaldybės įvaizdį.

Planuojamiems atlikti eismo saugumo priemonių diegimo ir rekonstravimo darbams pasirašyta rangos darbų sutartis ir įvykdytas techninės priežiūros viešasis pirkimas. Visi darbai, nurodyti techniniame darbo projekte, turės būti atlikti per 7 mėnesius nuo jų pradžios, neįskaitant į šį terminą darbų sustabdymo laikotarpio dėl oro sąlygų (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.).

Vykdant rangos darbus, atsiras tam tikrų nepatogumų (Žemaičių g. bus ribojamas arba nukreipiamas eismas, padidės triukšmo lygis ir pan.), todėl Savivaldybė iš anksto atsiprašo miesto gyventojų ir svečių.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė