Rekomendacija apie asmens duomenų tvarkymą rinkimų metu

 Įsisiūbuojant rinkimų kovoms, kai kandidatuojantiems tampa svarbus kiekvieno rinkėjo palaikymas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dar kartą atkreipia dėmesį į tinkamą asmens duomenų tvarkymą rinkimų metu. Tuo tikslu parengta rekomendacija, kuri padės suprasti, kaip asmens duomenys turėtų būti tvarkomi ir kokias asmens duomenų apsaugos teises žmonės gali įgyvendinti.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė