Raseiniuose vyko praktinė konferencija-seminaras „Bendradarbiavimas ir veiksmingos intervencijos vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją savivaldybėje“

2017 m. lapkričio 23 d. vyko praktinė konferencija-seminaras „Bendradarbiavimas ir veiksmingos intervencijos vykdant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją savivaldybėje“, kurioje dalyvavo mokyklų socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Policijos komisariato atstovai, gydytojai, mokyklų vadovai ir kt.

Konferenciją pradėjo ir svečius pristatė visuomenės sveikatos biuro direktorė Asta Montvydienė, apžvelgė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeliamus sveikatos sutrikimus, psichologines bei socialines pasekmes, kurios skaudžios ne tik žmogui, jo šeimai, bet liečia ir visą visuomenę. Po to sveikinimo žodį pakvietė tarti Raseinių Policijos komisariato viršininką Marijų Macį. Svečias pasveikino visus konferencijos-seminaro dalyvius ir pasidžiaugė gražiu Policijos komisariato ir visuomenės sveikatos biuro bendradarbiavimu, bendrai organizuojamais prevenciniais renginiais.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė kalbėjo apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją Raseinių rajono savivaldybėje, pristatė Savivaldybės įstaigas, nevyriausybines organizacijas, dirbančias šiais klausimais.

Konferencijoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Profesorius emeritas habilituotas mokslų daktaras Antanas Goštautas. Jis skaitė pranešimą tema „Kompleksinis požiūris į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir prevenciją“.

„Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas: kas, kaip ir kodėl“ –  pranešimą skaitė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Simona Bieliūnė.

Kauno priklausomybės ligų centro psichologė Aina Adomaitytė supažindino su  priklausomybės ligų centro veikla ir NVO vaidmeniu teikiant pagalbą moksleiviams.

VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė Nijolė Goštautaitė Midttun pristatė specializuotą programą, skirtą  moksleiviams, metantiems rūkyti.

Po kavos pertraukos vyko diskusija ir darbas grupėse. Visi dalyviai pasidalino į tris grupes, analizavo problemas, ieškojo sprendimų būdų. Viena iš pagrindinių problemų – tėvai atsisako pripažinti, kad jų vaikai vartoja psichoaktyvias medžiagas, per mažas bendradarbiavimas su NVO, į specializuotas pagalbas nukreipiama per vėlai, pernelyg daug dokumentų tvarkymo ir per mažai laiko lieka konkrečiam darbui, šeimos narių priklausomybė.

Konferencijos dalyvių siūlomi sprendimų būdai: daugiau užsiėmimų mokyklose rengti vaikams ir tėvams kartu, Savivaldybei daugiau finansuoti ilgalaikius tęstinius prevencijos projektus,  mokyklų ir kitų įstaigų vadovams dalyvauti organizuojamuose tiksliniuose kvalifikacijos tobulinimosi kursuose apie psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją, stiprinti tarpusavio palaikymą, geranoriškumą ir domėjimąsi vieni kitų veikla.

„Konferencija-seminaras buvo naudingas“ – taip kalbėjo visi dalyviai ir sakė, jog norėtų tokių susitikimų ir pokalbių panašiomis temomis ir ateityje.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Alma Kurmauskienė