Raseinių specialioji mokykla atšventė 50-mečio jubiliejų

Šventinis renginys, skirtas mokyklos įkūrimo 50-mečiui paminėti, prasidėjo lapkričio 3-ąją šventomis mišiomis Raseinių bažnyčioje. Po to šventė tęsėsi mokyklos salėje. Visi trumpam prisiminėme mokyklos istoriją ir sudainavome mokyklos dainą. Tylos minute buvo pagerbti amžinybėn išėję mokyklos darbuotojai ir mokiniai.

Mokyklos bendruomenę pirmiausia pasveikino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Stanislava Strolaitė, kuri jubiliejaus proga perdavė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą visai mokyklos bendruomenei ir Padėkos raštus specialiajai pedagogei metodininkei Virginijai Knečiūnienei, mokyklos direktorei Angelei Linartienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Romutei Paulauskienei.

Su švente sveikino ir Raseinių rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė bei Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, kuri už ilgametį ir kūrybingą darbą Padėkomis apdovanojo mokyklos darbuotojus.

Kolegas taip pat atvyko pasveikinti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro, Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos delegacijos ir Raseinių rajono švietimo įstaigų metodinio būrelio pirmininkė, Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorė, Irena Jankevičienė.

Mokyklos bendruomenę jubiliejaus proga sveikino ir socialiniai partneriai: Raseinių rajono švietimo centro mokymų organizavimo specialistė-administratorė Jūratė Verde, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Linkytė, Raseinių Rotary klubo Prezidentas Audrius Norkus, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Raseinių skyriaus pirmininkė Angelė Matusevičienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus sekretorė Alma Kurmauskienė, Raseinių Carito vadovė Irena Mitalienė, moterų ansamblio „Saulėgrąža“ vadovė Vilija Paškauskienė.

Nuoširdžiausius linkėjimus išgirdome ir iš artimiausių kaimynų: VšĮ Raseinių dienos centro „Vilties takas“ direktorės Astos Stanaitienės, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Raseinių Viltis pirmininkės Sigitos Šidlauskienės, kurie visus šventės dalyvius pradžiugino spektakliu „Eglė – žalčių karalienė“ (vadovė Irma Beliajevienė), bei Kalnų kvartalo bendruomenės atstovai.

Prisiminimais apie mokyklą dalijosi buvę mokyklos darbuotojai, kurie taip pat atvyko su gražiais linkėjimais ir dovanomis.

Mokyklos direktorė pasidžiaugė gražiais bendruomenės pasiekimais ir, dėkodama už ilgametį ir nuoširdų darbą, įteikė padėkas pedagogams ir kitiems mokyklos darbuotojams. Kiekvienam mokyklos darbuotojui palinkėjo visada būti kelyje, vedančiame į didžiulę sėkmę, eiti tobulėjimo keliu, kurti, dalintis su visais sukauptais turtais.

Mus sveikino ir šią gražią šventę įprasminti muzikos garsais padėjo Raseinių meno mokyklos mokytojų pučiamųjų instrumentų kvinteto (vadovas Alfonsas Rukas) atliekamos linksmos melodijos, kurios sukūrė dar iškilmingesnę šventinę nuotaiką.

Baigiantis renginiui, mokyklos direktorė padėkojo visiems jame dalyvavusiems ir pakvietė sudainuoti „Ilgiausių metų…“ ir mokyklos aplinkoje kuriamame pažintiniame-edukaciniame take pasodinti ąžuoliuką.

Šventė baigėsi visų bendra nuotrauka prie ąžuoliuko.

pb030332