Raseinių rajono savivaldybės taryba grįžo posėdžiauti į Savivaldybės salę

Po ilgos pertraukos birželio 4 d. Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje įvyko 22-asis Tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkėje apsvarstyti 15 sprendimo projektų. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys. Didžiąją dalį Taryboje svarstomų sprendimo projektų sudarė klausimai, susiję su valstybinės žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio dydžio nustatymu bei nekilnojamojo turto objektų, valdomų patikėjimo teise, perdavimu.

   Taryba apsvarstė ir pritarė sprendimo projektui  (Nr. TP-156) „Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“, kuriuo nuspręsta taikyti vienodo dydžio mokestį – 0,6 proc. nepriklausomai nuo nekilnojamojo turto paskirties. Toks mokesčio dydis yra nustatytas ir 2020 metams. Tarybos posėdžio metu taip pat pritarta sprendimo projektui „Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ (Nr. TP-154).

   Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes dėl COVID-19 protrūkio, nuspręsta pritarti sprendimo projektui „Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atleidimo nuo nuomos mokesčio“ (Nr. TP-177). Maitinimo paslaugas ugdymo įstaigose teikiančios įmonės iki 2019-2020 mokslo metų pabaigos atleidžiamos nuo patalpų nuomos mokesčio.

   Savivaldybės taryba patvirtino sprendimo projektą Nr. TP-175 „Dėl Raseinių rajonui nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo projekte  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ dalyvaujančioms mokykloms“. Šiuo sprendimu nuspręsta perduoti projekte dalyvaujančioms mokykloms Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą, kurio bendra vertė – 19 174,87 Eur.

   Taryba pritarė keturiems  struktūrinės pertvarkos sprendimo projektams, kuriais perimamas nuosavybės teise Raseinių rajono savivaldybei priklausantis, tačiau patikėjimo teise ugdymo įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas iš Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos, Ariogalos gimnazijos, Girkalnio pagrindinės mokyklos ir Šiluvos gimnazijos. Nuspręsta, kad ugdymo įstaigoms nereikalingas nekilnojamasis turtas bus perimtas ir perduotas valdyti patikėjimo teise Raseinių rajono savivaldybės administracijai.

   Primename, kad su svarstyti teikiamais Tarybos sprendimų projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės tinklalapyje www.raseiniai.lt, dešinėje pusėje paspaudę nuorodą „Teisės aktų projektai“. Kiekvienas Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis tiesiogiai transliuojamas Savivaldybės YouTube kanale.