Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atšaukiama UAB „Raseinių vandenys“ valdyba

2019 m. birželio 5 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-527 atšaukiama UAB „Raseinių vandenys“ valdyba
   Šis įsakymas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 33 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-216 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse“, UAB „Raseinių vandenys“ įstatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-290 „Dėl UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo“ 36.3 papunkčiu, atstovavimo Raseinių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-574 „Dėl atstovavimo Raseinių rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ 3 punktu.

  Atsižvelgta į tai, kad:

  – UAB „Raseinių vandenys“ direktorius Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teismo 2019 m. balandžio 11 d. ir 2019 m. gegužės 10 d. nutartimis yra nušalintas nuo pareigų dėl pareikštų įtarimų pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 2 d., 227 str. 2 d., 184 str. 1 d., 24 str. 6 d. ir 184 str. 1 d. jam einant bendrovės vadovo pareigas;

  – UAB „Raseinių vandenys“ valdyba visuose inicijuotuose ir vykusiuose 4 valdybos posėdžiuose po įmonės direktoriaus nušalinimo nesprendžia bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš pareigų dėl nepasitikėjimo juo dėl pareikštų jam korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų klausimo;

  – galimai valdybos narių interesai prieštarauja bendrovės interesams, t. y. kolegialaus valdymo organo nariai, įgyvendindami jiems suteiktas teises, privalo elgtis ir veikti sąžiningai, protingai, būti lojalūs juridiniam asmeniui, vengti situacijos ar imtis teisėtų priemonių, bendrovės vardą diskredituojančioms priežastims šalinti, būti maksimaliai atidūs bei rūpestingi ir daryti viską, kas nuo jų priklauso, kad būtų užtikrinti bendrovės ir savininko – Raseinių rajono savivaldybės interesai. Dėl to anksčiau termino atšaukiama UAB „Raseinių vandenys“ valdyba.