Raseinių rajono savivaldybei – apdovanojimas už lyčių lygybės įgyvendinimą

Raseinių rajono savivaldybė tapo viena iš aštuonių, kurioms įteikti apdovanojimai už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose ir įgyvendintas 2020 metais. Savivaldybei atiteko nominacija „Už teigiamus pokyčius savivaldybėje, kuriuos paskatino dalyvavimas lyčių lygybės srities projektuose.“

   Savivaldybėje vykdyti projektai prisidėjo prie lyčių lygybės įgyvendinimo ir padėjo specialistams geriau suprasti lyčių lygybės svarbą. Atsirado naujovių savivaldybės strateginiame plane. Papildomai į Savivaldybės 2019-2021 m. strateginį veiklos planą buvo įtraukti konkretūs lyčių lygybės rodikliai – paramą gavusių verslo organizacijų skaičius, iš jų dalis, kurioms vadovauja vyrai ir moterys.  

   Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2030 metų plane įtraukta ir daugiau priemonių bei rodiklių, susijusių su lyčių lygybe.

   Šis konkursas yra viena iš priemonių, skirtų paskatinti Lietuvos savivaldybes siekti moterų ir vyrų lygybės de facto ir efektyviai įgyvendinti LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio nuostatas, įpareigojančias savivaldybes ir savivaldybėms pavaldžias įstaigas įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir/arba veiklos planus.

   Šiais metais apdovanotos  8 savivaldybės šiose nominacijose:

  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos priežiūros srityse, sporte
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones užimtumo ir verslo srityje
  • Už moterų ir vyrų lygybės priemones gerinant savivaldos infrastruktūrą
  • Už teigiamus pokyčius savivaldybėje, kuriuos paskatino dalyvavimas lyčių lygybės srities projektuose
  • Už moterų ir vyrų lygybės viešinimą savivaldybėje ir už jos ribų
  • Į strateginį veiklos planą daugiausiai moterų ir vyrų lygybės priemonių įtraukusi savivaldybė
  • Už konstruktyvų bendradarbiavimą su lyčių lygybės srityje nevyriausybinėmis organizacijomis

   Kandidatus gauti šiuos apdovanojimus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LSA atstovų.