Raseinių rajono savivaldybė nutraukė bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko rajono administracija

Raseinių rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimui nutraukti pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Slavsko rajono administracija.
  Atsižvelgiant į Rusijos Federacijos vykdomus karo veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos Respubliką tuo šiurkščiai pažeidžiant tarptautinės teisės normas bei tarptautines sutartis, Raseinių rajono savivaldybės taryba vienbalsiai nusprendė nutraukti bendradarbiavimo sutartį su Slavsko rajonu.
   Slavsko rajono herbas jau išimtas iš Raseinių rajono partnerių stendo, o apie vienašališką bendradarbiavimo sutarties nutraukimą Savivaldybės meras nedelsiant oficialiu raštu informuos Slavsko rajono administraciją.