Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektams paskirstytas finansavimas

Paskirstytos lėšos skirtos Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams (2019 m. skirta 4668 eurų). Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių, kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo problemas, veiklą.

   Buvo gautos 8 paraiškos iš jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių bei 1 paraiška iš būrelio. Pagal Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus paraiškas gali teikti jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės, todėl būrelio pateikta paraiška buvo nesvarstoma, nes neatitiko formaliųjų kriterijų.

   Vertinant projektus prioritetas buvo teikiamas projektams: skatinantiems jaunų žmonių įgūdžių tobulinimą per neformalaus ir papildomo ugdymo metodus, skatinantiems jaunimo toleranciją, plėtojantiems socialinę atsakomybę, skatinantiems ilgalaikę savanorystę, ugdantiems jaunų žmonių lyderių įgūdžius bei numatantiems projekto rezultatų sklaidą. Maksimaliai projektas galėjo surinkti 61 balą (daugiausiai balų buvo skirta – 58, mažiausiai – 27). Finansavimas buvo paskirstytas visiems vertintiems projektams. Komisija priėmė sprendimą finansuoti ir mažiau nei minimalų balų skaičių surinkusiems projektams, siekiant skatinti naujai besikuriančias neformalias jaunimo grupes. Daugiausiai surinkusiam projektui buvo skirtas maksimalus finansavimas – 1000 eurų, mažiausiai surinkusiems balų projektams skirta po 250 eurų.

   Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų įgyvendinimui 2019 metais paskirtas finansavimas šiems projektams:

   Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos Mokinių tarybos projektui „Gera daryti gera“, Jaunųjų konservatorių lygos Raseinių skyriaus projektui „Pilietiški Raseiniai“, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos ateitininkų Švč. Trejybės kuopos projektui „Taip švenčiame gyvenimą“, neformalios jaunimo grupės „Ariogalos jaunimas“ projektui „Jaunimas mūsų ateitis!”, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Mokinių tarybos projektui „Žemaitijos metai“, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos Mokinių tarybos projektui „Iniciatyvaus jaunimo formulė“, neformalios jaunimo grupės „Skers1nis“ projektui „Jaunimo bendravimas sportuojant“, Raseinių Šaltinio progimnazijos Mokinių tarybos projektui „Aš galiu“.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė