Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai apsisprendė, kokius egzaminus laikys 2023 m. brandos egzaminų sesijoje

2023 metų brandos egzaminų sesija prasidės 2023 m. balandžio 12 d. užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies egzaminu. Vienas svarbiausių valstybinių brandos egzaminų (VBE) – lietuvių kalbos ir literatūros – vyks birželio 5 dieną. Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 173 kandidatai, tai yra 13,93 % mažiau nei 2021 m.  Matematikos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 156 kandidatai, 21,21 % mažiau nei pernai. Užsienio kalbos (anglų) – 165, 18,71 %  mažiau nei 2021 m., istorijos – 117, 8,59 % kandidatų mažiau nei 2021 m., biologijos – 70 kandidatų, 27,83 % mažiau nei 2021 m., informacinių technologijų – 27, 6,89 % mažiau nei 2021 m., geografijos – 39, 2,5 % mažiau nei 2021 m., chemijos – 13, 35 % mažiau nei 2021 m., fizikos – 19, 26,67 % daugiau nei 2021 metais,  rusų kalbos – 1 kandidatas, 2021 m. laikančiųjų nebuvo. Vokiečių kalbos VBE 2023 metais nesirinko nei vienas abiturientas.
   „Kandidatų pateikti prašymai didesnių staigmenų nepateikė: kaip ir ankstesniais metais, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus. Iš mokyklinių brandos egzaminų ir šiemet populiariausi technologijų ir menų egzaminai. Reikėtų išskirti ir eksternus – šiemet daugiau jų nusprendė laikyti valstybinius matematikos ir biologijos brandos egzaminus“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.
   Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 91 kandidatas, 6 daugiau (7,05 proc.) nei 2021 metais. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą pasirinko 77 abiturientai, 2 kandidatais (2,53 proc.) mažiau nei praėjusiais metais, o menų egzaminą rinkosi tik 4,  13 kandidatų (76,47 proc.) mažiau nei 2021 m.
   Iki 2023 metų kovo 15 dienos abiturientai galės vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi, ką ketina studijuoti ir kokių brandos egzaminų tam reikia.
   Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.
 

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija