Raseinių rajone bus įkurti grupinio gyvenimo namai ir socialinės dirbtuvės

 2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įkurti grupinio gyvenimo namus ir socialines dirbtuves. Projekto vertė – 439.762,51 Eur.

    Raseinių rajono savivaldybėje numatyta steigti vienus grupinio gyvenimo namus, kuriuose gyvens iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų, turinčių proto ir (arba) psichikos negalią. Grupinio gyvenimo namai bus įsteigti Raseinių seniūnijoje, Gabšių kaime, buvusio darželio patalpose.

  Pasak Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Loretos Laugalienės, renkantis gyvenamąją vietą buvo vertinami geriausiai negalią turinčių asmenų poreikius atitinkantys variantai. Atsižvelgta į tai, kad gyvenamasis būstas būtų patogus gyventi, erdvus, kompaktiškas, įsikūręs geografiškai ir strategiškai palankioje vietoje – arti miesto centro. „Džiugu, kad šiuo metu nenaudojamas pastatas bus atnaujintas ir įveiklintas vardan kilnaus tikslo“, –  kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja.

   Praėjusiais metais VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre (toliau – centras) pradėta vykdyti  socialinių dirbtuvių veikla bus dar labiau išplėtota, pritaikant turimą infrastuktūrą. Socialines dirbtuves numatyta įkurti Raseinių specialiosios mokyklos patalpose (Kalnų g. 15 A, Raseiniai). Centro lankytojai ir kiti rajono neįgalieji gamins įvairius rankdarbius ir gaminius. Dirbtuvėse bus galima įsigyti centro lankytojų rankomis pagamintos produkcijos.

   Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“, įtraukto į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka:“ investicijos į infrastruktūrą“.

   Projekto trukmė – 24 mėn.