Raseinių liberalus jaunimas sugeba švęsti be alkoholio

SUGEBAM! Taip atsako Raseinių liberalaus jaunimo asociacija į Nijolės Petrošiūtės publikacijoje (“Mūsų Raseiniai” Nr.15 (30)) iškeltą klausimą “Liberalus jaunimas be svaigalų švęsti nesugeba?”.

Reaguojant į netikėtai pasirodžiusį straipsnį Raseinių liberalus jaunimas (toliau – RLJ) nori išreikši nusivylimą autorės nekompetencija ir turi keletą pastebėjimų.

1. Publikacijos iliustracija neatitinka tekste nagrinėjamos RLJ 2015 m. liepos 29 d. išsakytos pozicijos „DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO ŠVENČIŲ, MASINIŲ RENGINIŲ, PARODŲ, KONCERTŲ, TEATRO SPEKTAKLIŲ, CIRKO IR KITŲ RENGINIŲ METU“. Žurnalistas, rašantis oficialiame savivaldybės laikraštyje, turėtų skirti rajone veikiančias politines partijas nuo nevyriausybinių organizacijų ir atitinkamai naudoti vaizdinę medžiagą.

2. Turbūt niekas neprieštaraus, kad žurnalisto amatas yra sudėtingas ir reikalauja objektyvaus požiūrio į situaciją. Šiuo atveju belieka konstatuoti faktą, jog žurnalistė nesivadovauja elementaria logika ir publikuoja tik jai palankius teksto fragmentus ir juos savaip interpretuoja. Kaip antai „<…> jis [jaunimas] dėlto [alkoholio draudimo] tikrai nepalūš, ras būdų, kaip palengvinti savo dalią, ir alkoholio gaus!“. Tokios pozicijos RLJ savo kreipimosi rašte neišsakė, reikia turėti lakią fantaziją, kad tai išskaitytum tarp eilučių. Ir tuo labiau drįsti konstatuoti faktą, kad „Raseinių liberalaus jaunimo valdyba kreipėsi į rajono merą ir į visą Tarybą, prašydama nepritarti sprendimo projektui, arba, paprasčiau sakant, neriboti galimybės per šventes, renginiuose… pagerti“.

3. Kiekvienas žmogus turi savo nuostatas ir įsitikinimus, taip pat ir RLJ. Autorė aiškiai nėra susipažinusi su liberalizmo sąvoka. Liberalizmas toli gražu nesiūlo ir neragina vartoti alkoholio, o atvirkščiai skatina šviesti ir supažindinti su svaiginančių gėrimų žala. RLJ ne prieš alkoholinių gėrimų vartojimą mažinimą, o prieš draudimus, kurie prie to mažinimo neprisidės.

4. RLJ yra atvira diskusijai, todėl galite kreiptis iškilus klausimams. Šiuo atveju autorė nepasivargino paskambinti ar parašyti RLJ vadovams ir paprašyti jų komentarų dėl aprašomo kreipimosi turinio.

 

 

5. Pridedama:

1. „Mūsų Raseiniai“ N15 (30) publikacija

2. RLJ Liepos 29 d. kreipimąsis

Liberaliai,

Raseinių liberalaus jaunimo asociacija

0 (Копировать) 11844209_10200812661555341_1110495616_n (Копировать) 1 (Копировать) 2 (Копировать) 3 (Копировать)

 

 

 

Tai asociacijos laiškas. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su čia pateiktais teiginiais.