Raseinių krašto mokinių dainos ir šokiai festivalyje „Esu Tau, Tėvyne!“

Lietuvos atkūrimo šimtmečio paminėjimo proga 2018 metais Mažąja kultūros sostine paskelbtoje Šiluvoje balandžio 19 dieną šurmuliavo gausus būrys vaikų ir jaunimo iš Raseinių krašto. Šiluvos gimnazijoje įvyko rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalis ,,Esu Tau, Tėvyne“. Dalyvių skaičius siekė iki 230 mokinių ir jų mokytojų.

   Festivalio tikslas – puoselėti ir populiarinti rajono ugdymo įstaigų mokinių tautinio žanro dainavimo, muzikavimo ir šokio tradicijas, kelti atlikimo meninį lygį, skatinti meno kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą ir tarpusavio bendrystę.

   Renginio organizatoriai: muzikos mokytojai metodininkai Ričardas Krivickas ir Jolita Oržekauskaitė, teatro mokytoja Ilma Garšvienė, dailės mokytoja ekspertė Rima Bingelienė, šokio mokytoja Neringa Šlopšnienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Valdonė Balčaitienė, Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos bendruomenė.

   Festivalio svečiai: Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė Gintarė Greičiūtė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Šiluvos seniūnijos seniūnas Juozas Šlepas ir Šiluvos gimnazijos direktorius Rimas Puidokas, pavaduotojos Virginija Paulauskienė ir Regina Užumeckienė.

   Festivalio dalyviai: Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos šokių kolektyvas „Mozaika“ (vadovė – šokio mokytoja metodininkė Marytė Kvietkuvienė) ir 6-8 klasių merginų vokalinis ansamblis (vadovė – vyresnioji muzikos mokytoja Evelina Budrienė), Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vokalinis instrumentinis ansamblis (vadovė – muzikos mokytoja metodininkė Jolita Čiuprovienė), Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 6-8 klasių mokinių vokalinis ansamblis ir mokinių skudutininkų ansamblis (vadovas – muzikos vyresnysis mokytojas Juozapas Juščius), Germanavičių šeimos kvartetas (vadovas – Audrius Germanavičius), Raseinių Šaltinio progimnazijos jaunių tautinių šokių grupė „Versmė“ (vadovas – šokio mokytojas metodininkas Rimantas Turčinskas), Raseinių Šaltinio progimnazijos 5-6 klasių bei 7-8 klasių mergaičių vokaliniai ansambliai (vadovas – muzikos mokytojas metodininkas Ričardas Krivickas), Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos 8-10 klasių merginų vokalinis ansamblis (vadovė – muzikos vyresnioji mokytoja Rima Gudžiūnienė), Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos – daugiafunkcinio centro 10 klasės solistė Ignė Miniauskaitė (vadovė – muzikos vyresnioji mokytoja Daiva Stoškienė), Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 8-10 klasių merginų vokalinis ansamblis (vadovė – muzikos vyresnioji mokytoja Evelina Budrienė), Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos jaunių tautinių šokių grupė (vadovas – mokytojas metodininkas Rimantas Turčinskas), Raseinių meno mokyklos vokalinis ansamblis ir smuikininkė Emilija Maciukevičiūtė (vadovės – mokytoja ekspertė Jūratė Daugėlienė bei smuiko vyresnioji mokytoja Jolanta Turčinskienė) Raseinių meno mokyklos solistės Karolina Petrauskaitė bei Emilija Bagdonaitė (vadovas – mokytojas metodininkas Vytautas Vasiliauskas), Raseinių rajono kultūros centro ,,Dainos studijos“ vaikų ansamblis ir merginų vokalinis ansamblis (vadovė – Lina Urniežiūtė-Volfienė), Raseinių r. Šiluvos gimnazijos 4 klasės ir 6 klasės mokinių šokių grupės (vadovė – šokio mokytoja Neringa Šlopšnienė), Raseinių r. Šiluvos gimnazijos 8 klasės mokinių ansamblis (vadovė – muzikos vyresnioji mokytoja Daiva Stoškienė), Raseinių r. Šiluvos gimnazijos 5 klasės mokinių ansamblis ir Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programos choras ,,Šiloja“ (vadovė – muzikos mokytoja metodininkė Jolita Oržekauskaitė).

   Šventinį festivalį nuotaikingais teatro etiudais papuošė Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro ,,Svajoklis“ mokiniai (vadovė – teatro mokytoja Ilma Garšvienė).

   Daina ,,Palaimink, Dieve mus“, suskambėjusi jungtiniu dalyvių ir svečių choru, įsiliejo į pynę renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui, susijungė su Mažosios kultūros sostinės Šiluvos piligrimystės dvasia.

   Norisi tikėti, kad festivalio metu patirti išgyvenimai palietė mažo, jauno ir suaugusiojo širdį. Grįžę į namus meno ir kultūros piligrimai paliudys lietuvybės dvasią, apie kurią dar prieš 150 metų mąstė, kalbėjo, muzikavo Vincas Kudirka – ,,Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

   Dėkojame ugdymo įstaigų vadovams ir administracijos darbuotojams už galimybę mokiniams ir jų mokytojams dalyvauti renginyje, Šiluvos gimnazijos bendruomenei už svetingumą, šilumą ir gerumą.

Jolita Oržekauskaitė, renginio koordinatorė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė