Raseiniai kuria geras medikų darbo sąlygas

  Žinome, kad didžiausias žmogaus turtas yra sveikata. Norime, jog juo džiaugtųsi kuo daugiau Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, todėl nusprendėme imtis keturių konkrečių priemonių, padėsiančių kelti sveikatos apsaugos paslaugų kokybę bei gerinti medikų darbo sąlygas.

Pirmoji priemonė

   Vykdome programą, kurios lėšomis galima finansuoti dalį rezidentūros studijų išlaidų. Ši programa itin aktuali medicinos išsilavinimą įgijusiems, tačiau žinias gilinti trokštantiems jauniesiems gydytojams.

Antroji priemonė

   Siekdami efektyvaus greitosios medicinos pagalbos paslaugų užtikrinimo, atsižvelgdami į esamą poreikį, finansuojame paramedikų rengimo išlaidas. Paramedikai ruošiami nuo 2014 m.

   Šiuo metu greitosios medicinos pagalbos stotyje dirba devyni paramedikai, dar du studijas šiuo metu mokosi ir prie komandos prisijungs 2021 m. Nuo 2014 iki dabar šių specialistų rengimo išlaidos finansuojamos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

   Taip pat svarbu prisiminti, kad iš Visuomenės specialiosios rėmimo programos skirta lėšų projekto „VšĮ Raseinių rajono GMPS 0,25 brigados išlaikymas“ įgyvendinimui. Įstaigos darbuotojai supranta šio projekto svarbą. Jie žino, kad kritinėmis aplinkybėmis kiekviena sekundė gali lemti žmogus gyvens ar mirs.

Patogi kelionės kaštų kompensavimo tvarka

   Savivaldybė įvedė naują Raseinių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių medikų kelionių išlaidų kompensavimo tvarką. Pagal ją kompensuojamos 30 kilometrų ar didesniu atstumu nuo darbo vietos gyvenančių gydytojų bei medicinos psichologų, kelionių išlaidos. Medikams už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą skiriama 0,08 € dydžio kompensacija. Šia programa naudojasi kelios dešimtys Raseiniuose dirbančių profesionalų.

   „Kelionės patogiu autobusu iš Šilainių į Raseinius tapo mano gyvenimo dalimi. Vos per 45 minutes pasiekiu Raseinių psichikos sveikatos centrą. Autobusai važiuoja maždaug kas pusvalandį, o Savivaldybės skiriamų lėšų visiškai užtenka kelionių išlaidoms padengti“,- privalumus vardija medicinos psichologė Irma Palaitė.

Palankios darbo aplinkos kūrimas

   Siekdama formuoti darbuotojams palankią darbo aplinką, Savivaldybė finansiškai prisideda prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės plėtojimo: įrangos atnaujinimo, patalpų remonto ir t.t. Skirtos lėšos gerina darboviečių infrastruktūrą, daro ją patrauklesne mūsų krašte veiklą vykdantiems medikams bei kelia teikiamų sveikatos apsaugos paslaugų kokybę.

Raseinių rajono savivaldybė