Raktai gyvenimo ir mokymosi gerovei nukalti

2018 m. spalio 25 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos organizuota  respublikinė praktinė socialinio emocinio ugdymo konferencija „Raktai į gyvenimo ir mokymosi gerovę“. Konferencijoje dalyvavo virš 120 dalyvių iš 41 Lietuvos švietimo įstaigos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šilalės, Raseinių, Švenčionių , Kelmės ir kitų savivaldybių.

   Konferencijos metu sudaryta galimybė praktiškai išbandyti 10 skirtingų socialinių emocinių kompetencijų lavinimo metodų: psichodramą, forumo teatrą, dailės, rašymo terapijas, dr. Edward de Bono „šešių mąstymo kepuraičių“ sąrangą, emometrą, tarpsritinį literatūros pažinimą ir t.t. Tai metodai, skirti tiek suaugusiojo – mokytojo, tiek vaiko emocinio intelekto, be kurio sunkiai įsivaizduojama akademinė, profesinė ir asmeninė individo sėkmė, psichinė sveikata, – ugdymui. 

   Konferencija, turtinga metodologiniu požiūriu bei išieškota iki subtilių detalių aplinkos pritaikymo renginio koncepcijai prasme, sulaukė itin šiltų dalyvių atsiliepimų:, „širdingai dėkoju už tokią dėmesio dozę. Po konferencijos buvau euforijoj. Nuo pradžios iki pabaigos buvo viskas taip apgalvota: tos visos mažos smulkmenos, nuo pasitikimo iki išlydėjimo… O apie lektorius iš viso be žodžių – buvau prikaustyta, aktualu, svarbu, išgirdau apie puikų instrumentą – emometrą, kurį tikrai naudosiu savo darbe. Dar niekada neteko būti tokioje konferencijoje, kuri taip įkvėptų. Žemai lenkiuosi ir dėkoju visai komandai“, „ačiū labai už tokią galimybę panardyti, pabraidžioti po sielos sodus, už slėpiningų klodų pakutenimą. Buvo tikra, nuoširdu, su įkvepiančiu palydėjimu“, „dėkoju už dieną, kokios dar nebuvo šiais metais“, „pasaulinio lygio konferencija!“

   Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorei Redai Kunickienei „perėjusios“ Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentės , o Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorei – Asociacijos tarybos pirmininkės pareigos bei konferencijos dalyvių atsiliepimai įpareigoja skirti dar daugiau jėgų siekiant suburti socialinio emocinio ugdymo programas įgyvendinančias švietimo įstaigas bei socialiai atsakingas įmones, kartu dalintis įdirbiu, organizuoti informacinius renginius bei keistis patirtimi, skleisti  socialinio emocinio ugdymo kultūrą šalyje. 

   Kartais esame linkę manyti, kad kitiems sekasi kažkaip geriau, kad žolė žalesnė kitur, kad aktyvus intelektualinis, kultūrinis ar socialinis gyvenimas gali virti arčiausiai bene už kokio šimto mylių. Konferencijos dalyviai bei dirbtuvių meistrai įrodė – gyvenimo ir  mokymosi gerovės raktų kalviu gali tapti kiekvienas. Tik reikia norėti ir čia bei dabar pradėti.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė