Rajone – gripo epidemijos pabaiga – Nors sergamumas yra sumažėjęs, raginame gyventojus išlikti budriais

Nuo 2018 m. vasario 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta gripo epidemijos pabaiga Raseinių rajone.
   Šis sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių 7.2 papunkčiu, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Raseinių skyriaus 2018 m. vasario 26 d. raštą Nr. (2-25 16.1.1E)2-7415 ,,Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Raseinių rajone“.

   Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).
   „Rajone sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 8-ąją šių metų savaitę nebesiekia epideminio lygio. 2018 m. vasario 19–25 dienomis gripo ir ŪVKTI rodiklis – 86,59 atvejo 10 000 gyventojų. Iš viso rajone buvo registruoti 228 susirgimai ŪVKTI ir 57 gripo atvejai. Nors sergamumas yra sumažėjęs, raginame gyventojus išlikti budrius, saugoti save ir aplinkinius. Susirgus neiti į darbą, tinkamai gydytis ir vykdyti visus gydytojo nurodymus. Tėvelius taip pat raginame laikytis teisės aktų ir nevesti sergančių vaikų į ugdymo įstaigas. Taip pat rekomenduojame nepamiršti profilaktikos priemonių: plauti rankas po kiekvieno apsilankymo viešoje vietoje, vengti akivaizdžiai negaluojančių (čiaudinčių, kosinčių) asmenų ir laikytis visų higienos reikalavimų“, – teigė Savivaldybės gydytoja Akvilė Juškienė.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė