Profesinės sąjungos įgaliotinių susirinkimas

2019 m. sausio 25 dieną Raseinių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irma Juknevičienė ir narė Rūta Butkienė dalyvavo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotinių tarybos susirinkime Vilniuje.

   Pagal patvirtintą darbotvarkę buvo pristatytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo nuostatos bei įgyvendinimo teisės aktai. Pranešėja – Vidaus reikalų ministerijos vyriausioji patarėja Irina Malukienė. Toliau Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 m. strategija. Pranešėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. Vyko įgaliotinių tarybos susirinkimas.

Raseinių rajono savivaldybės darbuotojų Profesinės sąjungos pirmininkė Irma Juknevičienė

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė