Prisaikdintas naujas Tarybos narys Vaclovas Šimaitis

Šiandien posėdžio metu Tarybos nario priesaiką davė visuomeninio rinkimų komiteto RASAI narys Vaclovas Šimaitis, kuris Taryboje pakeitė savo valia iš Tarybos pasitraukusį Steponą Nacių. Naujai prisaikdintas Tarybos narys taip pat patvirtintas Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariu.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė