Prieš LIETUVĄ LIETUVOJE! Arba kada ir DAINŲ ŠVENTĖS bus paskelbtos komunistine atlieka?

Simoną Kairį teks prisiminti kaip kovos prieš lietuvybę ministrą. Nuotr. iš liberalai.lt

Arvydas Juozaitis

KULTŪROS MINISTRĄ Simoną Kairį teks prisiminti kaip kovos prieš lietuvybę ministrą. Šioje kėdėje tokių ministrų jau buvę (Jonas Jučas, Liana Ruokytė Jonsson), bet niekas dar nebuvo paskelbęs karo paminklui. Šis paskelbė, nes atėjo maro laikai ir tapo patogu pulti Petrą Cvirką („Frank Kruk“ nė nepaskaičius).

Dabar kova plečiasi ir ypač sumaniai kovojama posėdžiuose ir pasitarimuose. „Teisininkas“ ministras, baigęs M. Riomerio teisės universitetą, idealiai įvaldęs „rankų nusiplovimo“ sistemą – jis niekuo dėtas! Dabar liaudies balsas valdo, t.y. „ekspertai“ skirsto biudžetą, nebe Kultūros ministerija. Itin aktyvi bendruomenė renkasi į „Kultūros tarybą“, o ta kasdien vis agresyviau išpažįsta „Laisvės“ partijos ideologiją. Kuriai priimtini tik paradai su vaivorykštinėmis vėliavomis ir narkotizuota liaudis.

Ką tik paskelbta nauja genderistų pergalė – „Kultūros taryba“ nefinansuos tautinės šventės SKAMBA SKAMBA KANKLIAI. Jos jokie komunistai nedrįso uždrausti.

Visą miestą – SOSTINĘ! – persmelkiančią dangiško džiaugsmo šventę, į kurią išeina anūkai ir senoliai, „ekspertai“ sulygino su rūdijančių vamzdžių instaliacijomis. Nebenori „Kultūros taryba“ matyti tikros mūsų žemės tradicijos, senelių ir net tėvų nenori matyti.

Nuo 1973 metų vykstanti tautos tradicijų, bedruomenių ir sielos šventė jai – tai „baubianti komunistinė minia“.

Dabar lieka laukti, kad ir DAINŲ ŠVENTĖS bus paskelbtos komunistine atlieka. Kaip Juozo MIKĖNO genijaus sukurtas P. Cvirkos paminklas.

Broliai ir sesės, pakelkime akis – šiaurėje, Latvijoje, DAINŲ ŠVENČIŲ lopšys Meža parke vyks ką tik moderniausiomis technologijomis naujai pastatytoje estradoje. Ten, laimė, nėra lietuviškų ministrų ir „Kultūros tarybų“ nuodingo purvo vonių.

Šaltinis: https://komentaras.lt/