Priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks ir 2019 metais

  Per praėjusį pusmetį Savivaldybė įvykdė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Raseinių rajonui skyrė 22999 Eur, iš jų kiekvienai seniūnijai buvo skirta po 500 Eur, o likusi dalis – proporcingai pagal seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

Liepos mėnesį išplėstinių seniūnaičių sueigų metu buvo numatytos pagrindinės sąlygos, pagal kurias buvo teikiamos paraiškos iki rugpjūčio mėnesio. Gautos 29 paraiškos rugsėjo mėnesį vykusiose seniūnaičių išplėstinėse sueigose sulaukė teigiamo įvertinimo.

Pasak Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės, atsakingos už šios priemonės koordinavimą, Loretos Sirvidienės, visos programoje dalyvavusios 29 kaimo bendruomenės ar kitos nevyriausybinės organizacijos sėkmingai įgyvendino projektus ir už juos atsiskaitė. 14 projektų buvo skirti viešųjų erdvių tvarkymui ir aplinkos kokybei gerinti: buvo pastatyta lauko žaidimų įrenginių, suolelių, vaizdo stebėjimo kamerų, įsigyta žoliapjovių, krūmapjovių. 6 kaimo bendruomenės įsigijo inventoriaus patalpų tvarkymui ir pritaikymui visuomeninei veiklai (viryklių, puodų, padėklų, indų, kėdžių).

Kultūrinėms, edukacinėms veikloms, sporto ir kitoms bendruomeninės veiklos iniciatyvoms buvo skirta 13 projektų lėšų. Pavyzdžiui, Ariogalos seniūnijos kaimo bendruomenės rūpinosi kalėdinėmis dovanėlėmis vaikučiams, Gėluvos ir Mirklių kaimo bendruomenės organizavo padėkos renginius seniūnijų kaimo bendruomenių aktyviausiems nariams. Steponkaimo bendruomenė savo narius ir kaimyninę bendruomenę pakvietė pakeliauti po Telšių, Plungės rajonus, Kaulakių bendruomenė įsigijo šiaurietiškų lazdų.

Iš viso suoranizuotos 33 veiklos. Visi šios priemonės projektai skatino bendruomenių savarankiškumą, stiprino jų narių sutelktumą ir bendrą veiklą. 2019 m. ši programa vėl bus vykdoma, taiga, rajono kaimo bendruomenės ir kitos NVO gali jau planuoti, kokius projektus norėtų įgyvendinti.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė